News Update - oryor.com 

News Update

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการส่งมอบกระเช้าของขวัญ

วันที่สร้าง : 27-12-2017

          เริ่มต้นสิ่งดี ๆ รับปีใหม่ เทศกาลมอบของขวัญให้แก่กัน อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค  ในการเลือกซื้อหรือจัดกระเช้าของขวัญด้วยตนเองจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 441 ผลิตภัณฑ์  โดยผู้ประกอบการให้การตอบรับอย่างดีในการจัดกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และช่วงตั้งแต่วันที่ 26 -29 ธันวาคม 2560 นี้ อย. ปูพรมลงพื้นที่กระจายตามห้างต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระเช้าสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

           นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้าต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกระเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดกระเช้าของขวัญ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ , ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ,   บิ๊กซี , แม็คโคร และโลตัส เข้าร่วมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระเช้าจากผลิตภัณฑ์อาหารแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ พร้อมกับจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับ     โดย อย. เดินสายลงพื้นที่ตามห้างต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระเช้าสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เริ่มต้นวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน และห้างบิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาติวานนท์ , วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ และห้างแม็คโคร สาขา     แจ้งวัฒนะ ปิดท้ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้างโลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ อย. จึงแนะนำการเลือกซื้อกระเช้า หรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้

          ขอให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier  Choice)”  บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม       ต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ     ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

          ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้  แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

          หากเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อยและแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม และสังเกตฉลาก ควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น     เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น  

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อหวังให้กระเช้าที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค นับเป็นสัญญาณที่ดี ทำให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 6 ผลิตภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องดื่ม 310 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 12 ผลิตภัณฑ์ , อาหารกึ่งสำเร็จรูป 17 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 65 ผลิตภัณฑ์ , ขนมขบเคี้ยว 19 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 12 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 441 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป

          สำหรับผู้ประกอบการรายใด ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com และ อย. ยินดีที่จะให้คำแนะนำ  เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย สิ่งสำคัญ อย. หวังให้ประชาชนไทย   มีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวต่อไป เลขาธิการฯ อย. กล่าว ในตอนท้าย