News Update - oryor.com 

News Update

บุกจับแหล่งผลิตยาปลอมครั้งใหญ่ ย่านปทุมธานี ยึดของกลางมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

วันที่สร้าง : 17-01-2018

          อย. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับบริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด พบผลิตยาไม่มีเลขทะเบียน ลักษณะเป็นยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง ซึ่งเป็นยาที่มีการลักลอบจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่น นำไปใช้เป็นส่วนประกอบ 4x100 ยึดยาไม่มีทะเบียน จำนวนกว่า 3 แสนเม็ด และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งอายัดเครื่องจักร มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ปรามโรงงานผลิตยา อย่าได้ลักลอบผลิตยาที่ไม่ขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะการผลิตยาที่เยาวชนมีโอกาสนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาด ฝากประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน อย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้ยาในลักษณะดังกล่าว

          เจ้าหน้าที่ อย. ภายใต้การอำนวยการของ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา , นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการฯ อย. , ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการฯ อย. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม นำทีมโดย พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ  ผกก.1 บก.ป. , พ.ต.ท.ภัทรพล ปัทมวงศ์ สว.กก.1 บก.ป. , พ.ต.ท.กิตติเมศร์ โชติปิติเจริญรัฐ  สว.กก.1 บก.ป. , พ.ต.ท.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์  สว.กก.1 บก.ป. , ร.ต.อ.ธนศักดิ์ ปราสาททอง รอง สว.กก.1 บก.ป. และ ร.ต.อ. เอกรณการ นาคนิยม รอง สว.กก.1 บก.ป.และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำทีมโดย นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการสืบสวนกรณีการลักลอบขายยาทรามาดอล แคปซูลเขียวเหลือง ให้กับเยาวชนไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะยาที่ฉลากระบุชื่อว่า PACMADOL ซึ่งทะเบียนตำรับยาได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่  10 กันยายน 2555 ต่อมาจากการสืบสวนพบว่า มีการลักลอบผลิตยาดังกล่าวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และมีการขายยาผ่านทางสื่อโชเชียลมีเดีย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รุดเข้าตรวจสอบ บริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด ตั้งอยู่ที่ 11/79 หมู่ที่ 20 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผลการตรวจสอบพบว่ากำลังผลิตยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกถุงละ 1,000 แคปซูล และยังตรวจพบฉลากเปล่าระบุชื่อยา “PACMADOL” จำนวนมาก จึงได้ทำการยึดยาไม่มีเลขทะเบียน จำนวนกว่า 3 แสนเม็ด และอุปกรณ์  การผลิต และอายัดเครื่องจักรไว้ ณ บริษัทฯที่กระทำความผิด โดยของกลางที่ตรวจพบมีดังต่อไปนี้

  1. ยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง จำนวน 288,400 แคปซูล 
  2. ยาแคปซูลสีชมพู-ขาว  จำนวน 500 แคปซูล
  3. ผงยาสีขาว บรรจุในถุงพลาสติกใส จำนวน 3 กิโลกรัม
  4. ฉลากยา “PACMADOL” ระบุเลขทะเบียน Reg.No.1A1065/44 Lot & Coat.No.16225  Mfg.date 260816 ยาสิ้นอายุ 260820 จำนวน 600 ใบ
  5. อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตจำนวนหนึ่ง
  6. พบแคปซูลเปล่าสี่เขียว-เหลือง จำนวนกว่า 1 ล้านเม็ด

          รวมมูลค่าของกลางกว่า 5 ล้านบาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ครอบครองสถานที่ว่ากระทำการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ฯลฯ ในข้อหา

1. 72 (1)310,000 - 50,000

2. ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ฝ่าฝืน ม.72 (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน    5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ         

3.

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า อย. ขอปราม โรงงานผลิตยาและร้านขายยาทุกแห่ง อย่าได้ผลิตหรือจำหน่ายยา ให้แก่เยาวชนที่คาดว่าจะน่าไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะ ยาทรามาดอล นั้น อย. มีมาตรการเข้มงวด โดยให้จำหน่ายยาเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น         ทาง  การแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 เม็ด/แคปซูล ต่อรายต่อครั้ง และให้เภสัชกรประจำร้านเท่านั้น             เป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการ ที่สำคัญห้ามจำหน่ายยาให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ในทุกกรณี รวมทั้งให้ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร่วมกันจัดทำบัญชีชื่อยาและบัญชีการขายยาให้เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  หากพบร้านขายยาใดฝ่าฝืน นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว            ยังจะถูกเสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบในการพักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อไป และขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกันทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

          ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนผู้บริโภค ช่วยกันเป็นหู เป็นตา หากพบร้านขายยาใด ๆ ขายยาทรามาดอลให้แก่เยาวชน หรือขายยาดังกล่าวโดยไม่มีเภสัชกรประจำร้าน ขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 , อีเมล์ : [email protected] , จดหมายไปที่ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ร้องเรียนผ่านทาง Oryor Smart Application และสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) อย. ได้ทุกวันในเวลาราชการ เพื่อ อย. จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป