News Update - oryor.com 

News Update

อย. พร้อมลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก

วันที่สร้าง : 04-06-2018

          อย. ออกกฎใหม่ยกระดับสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศทั้งรายเก่าและรายใหม่ เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ค. 61 พร้อมลุยตรวจสอบโรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศให้เสร็จภายใน 3 เดือน ล่าสุดจับมือ สสจ.ปทุมธานี เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของเครื่องสำอาง

          นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ          กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรง-ไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ณ บริษัท ปฐวิน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 ม.6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบสถานที่ผลิตว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และขณะนี้ได้มอบนโยบายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจโรงงานเครื่องสำอาง   ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนผู้ผลิตเครื่องสำอางในประเทศรายใหม่จะต้องได้รับการตรวจสถานที่ จาก อย. หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่ผลิตก่อนการอนุญาตจดแจ้งผลิตเครื่องสำอางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ สำหรับในวันนี้ (4 มิ.ย.61) ได้เข้าตรวจบริษัท    ปฐวิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเครื่องสำอางหลายประเภท ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ดังนั้นจึงขอให้โรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ อย. จะเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า อย. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิต โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเสี่ยงไปครบถ้วนแล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกว่า 1,000 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน   

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้มาแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว  กรณีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (consultation e-service) เว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult  ถ้าตรวจพบในภายหลังว่าไม่ได้นำเข้าหรือผลิตตามที่จดแจ้งไว้ อย. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด