News Update - oryor.com 

News Update

อย.ชี้แจงกรณียาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์

วันที่สร้าง : 30-11-2018

          อย. เผย ได้ดำเนินการกับยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สเก้าท์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการแต่อย่างใด

          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายเกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบกรณีผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ นั้น จากกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเริ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่นำเข้าในช่วงปี 2558 (6 มกราคม ถึง29 ตุลาคม 2558) จำนวน 3 ครั้ง 5 รุ่นการผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 5 รุ่นการผลิตพบ  Meperfluthrin ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จึงได้ให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บคืนสินค้าออกจากท้องตลาด พร้อมกันนี้ อย.ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน ข้อหานำเข้าวัตถุอันตรายปลอม นำเข้าวัตถุอันตรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขออนุญาตนำเข้า ซึ่งในระหว่างที่รอการวินิจฉัยจากอัยการ อย. มิได้เพิกเฉย ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เรนเจอร์ สเก้าท์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ซ้ำจากสถานที่จำหน่ายและด่านนำเข้าอาหารและยา ตั้งแต่ 6 มกราคม 2560 ถึง 19 มกราคม 2561 จำนวน 7 ตัวอย่าง 10 รุ่นการผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าไม่เป็นไปตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ เช่น พบสาร Heptafluthrin อย. จึงแจ้งผู้นำเข้าให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์และแจ้งศูนย์กระจายสินค้าของสถานที่จำหน่ายให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตที่มีปัญหาส่งให้ อย. และเนื่องจากพบการกระทำผิดซ้ำ ๆ ในความผิดฐานเดียวกัน ได้แก่ นำเข้าวัตถุอันตรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือวัตถุอันตรายปลอม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จึงมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 478/2561 เรื่องให้เพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายยาจุดกันยุงด้วย ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนจะไม่สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีการเพิกถอนทะเบียนได้ และพร้อมกันนี้ อย. ยังได้ส่งเรื่องดำเนินคดีกับผู้นำเข้าอีกครั้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน

           สำหรับกรณีมีกล่าวถึงว่ายังพบการโฆษณายาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ นั้น ขอชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาขณะนี้ เป็นยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก้าท์ ที ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คนละสูตรกัน โดย ผลิตภัณฑ์เรนเจอร์ สเก้าท์ ที มีสารสำคัญคือ Transfluthrin 0.05% w/w ส่วนผลิตภัณฑ์ เรนเจอร์ สเก้าท์ มีสารสำคัญคือ d-allethrin 0.3 % w/w ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เรนเจอร์ สเก้าท์ ที ใช้ระยะเวลาตามปกติตามคู่มือประชาชน คือไม่เกิน 60 วันทำการ ได้รับอนุมัติทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์เรนเจอร์ สเก้าท์  โดยการพิจารณาของ อย. มีความเท่าเทียมเสมอภาคกับผู้ประกอบการรายอื่นทุกราย นอกจากนี้ อย.ยังได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เรนเจอร์ สเก้าท์ ที ณ ด่านอาหารและยา ส่งตรวจวิเคราะห์ ไม่พบสาร Heptafluthrin แต่อย่างใด

          นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการดังกล่าวมีการอ้างอิงข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ โดยดำเนินการกับผู้ประกอบการทุกราย โดยไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด ทั้งนี้การเพิกถอนทะเบียนต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พศ.2535 และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว อย. จึงอาศัยอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เพิกถอนใบอนุญาตอีกด้วย