News Update - oryor.com 

News Update

อย. มุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก จัดโครงการ อย. Fit & Firm ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ต้านโรค NCDs

วันที่สร้าง : 07-02-2019

           อย. รวมพลคนรักสุขภาพ จัดกิจกรรมโครงการ อย. Fit & Firm ภายใต้แนวคิด เข้า – ออก อย่างไรให้แข็งแรง ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ อย. มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคสุดฮิตของชาวออฟฟิศ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นแบบอย่างองค์กรสุขภาพดีมีความผาสุก เป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี ก้าวสู่สังคมสุขภาพดี

           วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมด้วยผู้บริหาร อย. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลด้านสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มคนวัยทำงานจะมีภาวะโรคอ้วน ร้อยละ 37.5 กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 57.4 ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่โรคสุดฮิตของชาวออฟฟิศนั่นคือภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้

           ด้วยเหตุนี้ อย. จึงได้มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจจึงได้ดำเนินโครงการ ร่วมใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่กรมสุขภาพดี หรือ โครงการ อย. Fit & Firm รณรงค์ให้ชาว อย. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด เข้า - ออกอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง โดยให้เข้าถึงการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม อ่านฉลากโภชนาการ หรือ สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ส่งเสริมให้ร้านค้าสวัสดิการ อย. จัดทำเมนูสุขภาพลดอาหาร หวาน มัน เค็ม จำหน่ายอาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีรสชาติไม่จัดจนเกินไป สำหรับออก คือ เน้นการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี สมวัย เหมาะสมกับสภาพร่างกายโดยกิจกรรมทางด้านการออกกำลังกายมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา ซึ่งเป็นนักกีฬาคูราชทีมชาติไทยที่ได้ลงแข่งในระดับประเทศผ่านการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์มาแล้วเป็นผู้นำการออกกำลังกายตลอดการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเน้นให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมกับความสนุกสนาน โดยจะจัดให้มีการออกกำลังกายในทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 16.30 น. ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนกิจกรรมกีฬาให้เหมาะสมในแต่ละวัน อาทิ เดิน – วิ่ง เต้นบาสโลป เต้นแอร์โรบิก เต้นตาราง 9 ช่อง Body Weight ยางยืด ฮูลาฮูป Stretching มวยไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. ด้วยการออกกำลังกายยืดเส้น ยืดสายในระหว่างการพักจากการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทา ป้องกันอาการออฟฟิตซินโดรม ซึ่งตลอดทั้งโครงการจะมีการจัดเก็บประวัติสมาชิก ด้วยการถ่ายรูป Before & After ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ก่อน และ หลัง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพของสมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้หลังจบโครงการจะมีการวิจัยประเมินผลโครงการ ทั้งในเรื่องความรู้ พฤติกรรมการบริโภค และ สมรรถภาพทางร่างกาย   

           เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การมีสุขภาพที่ดี ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นแบบอย่างองค์กรสุขภาพดี มีความผาสุก สามารถเป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี ก้าวสู่สังคมสุขภาพดีต่อไปในอนาคต