News Update - oryor.com 

News Update

อย.จัดรณรงค์ครั้งใหญ่“ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์”ภายใต้ชื่องาน“ใช้ผิด ชีวิตจบ”กระตุ้นผู้บริโภคใช้ย

วันที่สร้าง : 23-02-2015

     อย. ติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้บริโภค รุกจัดงานรณรงค์โครงการ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ประเดิมจัดกิจกรรมนำร่องที่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ” ก่อนขยายสู่พื้นที่ภาคอีสาน ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมดึง อสม. บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เข้าร่วม เพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน   ในท้องถิ่นทั้งใกล้และไกลให้รับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ พร้อมทั้งปรับพฤติกรรมการใช้ยา ให้ลด ละ เลิก การใช้ยาชุด ยาลูกกลอน ยาน้ำสมุนไพร ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา  เสี่ยงการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ ไม่หลงเชื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่อวดสรรพคุณเกินจริง โดยมุ่งหวัง ลดปัญหาความเจ็บป่วย การสูญเสียเงินทองจากอันตรายจากสารสเตียรอยด์ ผู้บริโภคชาวไทยมีสุขภาพที่ดี ย้ำชัด  อย. จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ จากการใช้สารสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม  อย่างยั่งยืนต่อไป

     วันนี้ (23 ก.พ.58) ณ หอประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์"  ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ” ว่า จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน)   ต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณานั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนองนโยบายดังกล่าว  ประกอบกับมีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง

      จากสถิติการผลิต-นำเข้า สารสเตียรอยด์ มาใช้ในประเทศไทยในแต่ละปี เทียบกับความจำเป็นในการใช้ยาของผู้ป่วย บ่งบอกถึงมีการรั่วไหลของสารสเตียรอยด์จำนวนหนึ่งออกนอกระบบการบริการสาธารณสุข ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม  โดยจัดเป็นยาชุดหรือผสมเข้าไปในยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา รวมถึงเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผลิตอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น เนื่องจากสารสเตียรอยด์เป็นยาที่ออกฤทธิ์  โดยให้อาการของโรค รู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีพ่อค้าหัวใสลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยนำสารสเตียรอยด์ โดยเฉพาะ เดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน มาลักลอบผสม ร่วมกับการโฆษณาชวนเชื่อหรือขายตรง    ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากในทุกภาคของประเทศได้รับสารสเตียรอยด์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดปัญหาร้ายแรง  ต่อสุขภาพจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้รุนแรงอาจถึงขั้นทะลุ กระดูกพรุนแตกหักง่าย กดภูมิคุ้มกันของร่างกายและติดเชื้อรุนแรง เป็นต้น ซึ่งการหยุดยาทันทีโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อาจทำให้มีอาการขาดยา ความดันเลือดต่ำ หมดสติ และเสียชีวิตได้

     ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย. จึงได้พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมดูแล สารสเตียรอยด์  ตั้งแต่การนำเข้า ผลิต และการจำหน่าย แต่สิ่งสำคัญเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบจากการใช้สเตียรอยด์ หรือเกิดเพิ่มขึ้นอีก ในปี 2558 นี้ อย. จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ขึ้น โดยนำร่องจัดครั้งแรกที่ภาคเหนือ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ อสม. และบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

 

 

เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้บริโภคในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ                               สารสเตียรอยด์ โดยไม่ซื้อสเตียรอยด์หรือผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าลักลอบผสมสารสเตียรอยด์มาใช้เอง                                           และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นหากใช้อย่างไม่เหมาะสม ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบและพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์” มีการเจาะใจประสบการณ์ตรงจากกรณี (เคส) ที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่ รวมทั้งแพทย์เจ้าของกรณี (เคส) ในพื้นที่มาบอกเล่าถึงข้อดีข้อเสียและโรคที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบ          ใส่สารสเตียรอยด์ พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายและมาตรการในการควบคุม การใช้ยาสเตียรอยด์และ               ทางเลือกในการใช้ยา สเตียรอยด์” นอกจากนั้นยังมีการบริการตรวจหาสารสเตียรอยด์                                                             ในผลิตภัณฑ์ยาและอาหารจากชุดทดสอบ บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงละครสั้น  การเล่นเกมรับของที่ระลึก           จากโครงการ

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมรณรงค์โครงการชั่งใจก่อนใช้ยา...             สเตียรอยด์นี้ อย. ตั้งใจที่จะดึง อสม.และบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นตัวกลาง                                ในการถ่ายทอดและนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่              ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ให้ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สามารถปกป้องตนเองจากการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ลักลอบผสมสเตียรอยด์ ไม่หลงเชื่อพ่อค้ารถเร่ขายยาอีกต่อไป ให้เป็นชุมชนปลอดสเตียรอยด์                               ทำให้เกิดสุขภาพที่ดีและลดปัญหาความเจ็บป่วยอันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม 2558 อย. จะเดินหน้าลงพื้นที่ภาคอีสาน ณ จ.ขอนแก่น ในการรณรงค์โครงการชั่งใจ                   ก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์ อีกด้วย เพื่อให้เข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้มากที่สุด ที่สำคัญ อย.                                ยังบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรทางศาสนา องค์กรวิชาชีพ หน่วยบริการสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และสื่อมวลชน                                             ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ร่วมกันสร้างความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการผลิต จำหน่าย และใช้ยา รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สเตียรอยด์                 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย อันจะทำให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่สุด