News Update - oryor.com 

News Update

อย. เชิงรุก สร้างเครือข่าย อย. แฟนคลับ จากโครงการ “On Tour for Oryor Fan” ดึงเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่สร้าง : 11-07-2016

          อย. เปิดมิติใหม่ แถลงผลสำเร็จการจัดโครงการ “On Tour for Oryor Fan (อย.แฟนคลับ)” รุกส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเดิมปีแรกเจาะกลุ่มไปยังนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หวังให้พลังคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถปกป้องสิทธิ์ตนเองให้ปลอดภัยจากการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไม่ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณธรรม พร้อมเผยโฉมแฟนคลับ อย. 4 ทีม จากมหาวิทยาลัยดัง ที่จะเป็นสื่อกลางบอกต่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงไปยังบุคคลและเครือข่ายสังคมรอบตัวผ่านทางสื่อ Social Media มุ่งให้สังคมไทยมีสุขภาพดี ไม่หลงเชื่อและไม่ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายมาใช้โดยเด็ดขาด

          วันนี้ (8 กรกฎาคม 2559) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึก อย. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จากภารกิจหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ ไม่ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับปัจจุบันยังพบว่ามีโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง จำนวนมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม คือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ นำไปสู่อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ในเรื่องดังกล่าว อย. ดำเนินการทุกวิถีทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันตนเอง ล่าสุด อย. เห็นความสำคัญของพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อที่ฮอตที่สุดในขณะนี้ จึงเกิดโครงการ “On Tour for Oryor Fan (อย.แฟนคลับ)” ขึ้น เป็นปีแรก เพื่อเฟ้นหา อย. แฟนคลับที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค    ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ทั้งนี้ หลังจากลงพื้นที่จัดกิจกรรม Road Show ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนได้แฟนคลับ อย. รุ่นแรกจำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีม HEALTH ED KASETSART และทีม EDKU จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ทีมได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็นสื่อกลางบอกต่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งคำโฆษณาที่หลอกลวงโอ้อวดเกินจริงในประเด็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาอวดอ้างลดความอ้วน , ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาอวดอ้างรักษาโรค , ผลิตภัณฑ์อาหารโฆษณาอวดอ้างทางเพศ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโฆษณาอวดอ้างทำให้หน้าขาวด้วยการจัดทำชิ้นงานให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และโพสต์ ลงบน Facebook Fanpage Oryorfanclub และทางสื่อ Social Media เช่น Twitter / Instagram (IG) ของน้อง ๆ   แฟนคลับ อย. เป็นต้น

          นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว อย. ยังได้มีการจัดกิจกรรม Oryor Fan Meeting เพื่อให้แฟนคลับ อย. ทั้ง 4 ทีมได้รู้จักเชื่อมความสัมพันธ์และเข้าร่วมแข่งขันเกมต่าง ๆ ที่สอดแทรกสาระความรู้จาก อย. พร้อมทั้งเก็บสะสมคะแนนนำมารวมกับคะแนนจากจำนวนยอด Like และShare ของแต่ละทีม เพื่อชิงความเป็น “ซูเปอร์แฟนคลับ อย.” ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้แก่ ทีม HEALTH ED KASETSART จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท รวมทั้งยังมอบโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ทีม อย. แฟนคลับอีก 3 ทีมด้วย เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้เยาวชนน้อง ๆ อย. แฟนคลับที่ร่วมเป็นเครือข่ายช่วยบอกต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไปสู่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม อย. จะไม่หยุดนิ่ง ยังคงเดินหน้าขยายกลุ่ม อย. แฟนคลับ เพื่อสร้างเครือข่าย อย. แฟนคลับให้เกิดเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสังคมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มกิจกรรมในเหล่า อย. แฟนคลับ ได้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพและงานของ อย. เพิ่มมากขึ้น มุ่งหวังให้ประชาชนและเครือข่ายของน้อง ๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า สมประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ หากประชาชนท่านใดมีข้อแนะนำ รวมทั้งให้ความคิดเห็นการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556