News Update - oryor.com 

News Update

อย. ประกาศผลรางวัล สุดยอดนักสร้างสรรค์สื่อ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี”

วันที่สร้าง : 12-09-2016

          อย. สุดล้ำ ขานรับไทยแลนด์ 4.0 สร้างสรรค์สื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และสนใจการออกแบบ รุดจัดกิจกรรมออกแบบสื่อ Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี”หวังคนรุ่นใหม่เข้าถึงสื่อที่ อย. เผยแพร่ได้ง่ายขึ้น และเผยโฉมผู้ชนะพร้อมผลงานที่ได้รับรางวัล

           วันนี้ (9 กันยายน 2559) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ปี 2559 “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ภายใต้หัวข้อ “อ่านก่อนซื้อ     คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี” ว่า โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยผ่านทางสื่อ Infographic ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะมุ่งหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพหันมาสนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสื่อ Infographic นี้จะสกัดความรู้เชิงวิชาการที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ยากให้สามารถเข้าใจง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่โดนใจและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทางหนึ่งทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อสินค้าออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ปกป้องสิทธิ์ตนเองให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย  

           นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อว่า การประกวดออกแบบสื่อ Infographic ในครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการรอบคัดกรอง จำนวน 75 ผลงาน แบ่งเป็นประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 45 ผลงาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตัดสินผลงาน    ในรอบสุดท้าย ได้แก่ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธิ์และการตลาดออนไลน์ , นพ.วิทวัส ศิริประชัย หรือ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน ผู้ก่อตั้งเพจ Drama-addict เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ในสังคมไทย และคุณโอชวิน จิรโสตติกุล ผู้ก่อตั้ง Infographic Thailand ต้นตำรับ Infographic มืออาชีพในประเทศไทย  ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล 32 รางวัล แบ่งเป็น ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 16 รางวัล และประเภทประชาชน จำนวน 16 รางวัล ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท , รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามีส่วนร่วมกับงานภาครัฐสามารถนำผลงานไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไป

          นพ.บุญชัย เลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อ Infographic ที่ได้รับรางวัลไปยังทุกช่องทาง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Line , Instragram , Twitter นับว่าเป็นการพัฒนาสื่อต่อยอดให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ อย. ยังคงเพิ่มความเข้มข้นพัฒนานวัตกรรมสื่อด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม หวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง และไม่หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมาใช้จนทำให้ได้รับอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม หากท่านใดสนใจผลงานสื่อสร้างสรรค์ Infographic ที่ได้รับรางวัล สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th , www.oryor.com และ Facebook/FDAThai ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป