News Update - oryor.com 

News Update

อย. เตือน !! เพจ “ภูมิสมดุล BIM” อ้างโฆษณาสรรพคุณลดรอบเอว ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

วันที่สร้าง : 05-07-2017

          เตือนภัย !! เพจเฟซบุ๊ก “ภูมิสมดุล BIM” อวดอ้างสรรพคุณช่วยในการลดรอบเอว กระชับสัดส่วนสลายไขมัน ภายใน 1 ชั่วโมง ตรวจสอบพบมีการโฆษณา โดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ อันเกี่ยวกับเครื่องสำอางซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ย้ำ !! เครื่องสำอางไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย ขอให้ระมัดระวังการโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริง ก่อนซื้อสินค้ามาใช้ ควรหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อย.จะดำเนินคดีกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ ผู้โฆษณาสินค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

          เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “ภูมิสมดุล BIM” ซึ่งพบว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณช่วยในการลดรอบเอว ด้วยครีมนวดสูตร SlimSafe นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยผู้บริโภค รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลเครื่องสำอาง พบการจดแจ้งเครื่องสำอางดังกล่าว แต่มีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยแสดงข้อความ “...ยกกระชับสัดส่วน สลายไขมัน  เอวบาง หุ่นสวย ผอมเพรียว ภายใน 1 ชั่วโมง” ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในทำนองที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสำอางซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์ เพื่อใช้ทำความสะอาดและเพิ่มความสวยงามเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย ไม่สามารถทำให้สัดส่วนของรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังการโฆษณาอ้างสรรพคุณในทำนองดังกล่าว

          รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางมีการโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โดยมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ขอให้ซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งเชื่อถือได้ และอ่านฉลากเครื่องสำอางให้ถี่ถ้วน สังเกตเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก หรือ 13 หลัก และต้องมีชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแสดงอยู่อย่างชัดเจน หากเป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก หรือ 13 หลัก ของเครื่องสำอางได้ทาง Oryor Smart Application ว่าเลขที่ใบรับแจ้งที่ฉลากเครื่องสำอางตรงกับฐานข้อมูลของ อย. หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอาง หรือพบการโฆษณาเครื่องสำอางที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง Social Media สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย. จะดำเนินการติดตาม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด