News Update - oryor.com 

News Update

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. บุกทลายแหล่งจำหน่ายเครื่องสำอางผิดกฎหมายย่านดอนเมืองยึดของกลางมูลค่ากว่า 500,000 บาท

วันที่สร้าง : 07-11-2017

          จากกรณีมีผู้ร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางผิดกฎหมายย่านตลาดใหม่ ดอนเมือง อย. จึงร่วมกับ บก.ปคบ. ทำการสืบสวนและนำหมายศาลเข้าตรวจค้นในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านแวนด้าหรือต้นหอม และ ร้านตั้งโอ๋ ช็อป ผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่แสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง ไม่มีฉลาก ไม่มีเลขจดแจ้ง และ ขายเครื่องสำอางที่ฉลากทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง จึงได้ยึดของกลางมูลค่ากว่า 500,000 บาท เตือนผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากตรวจพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีอย่างหนัก มีโทษทั้งจำและปรับ

          เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งรัดปราบปรามผู้ผลิต / ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุดพบมีผู้มาร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางผิดกฎหมายย่านตลาดใหม่ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อย.จึงร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ). ทำการสืบสวนและนำหมายศาลเข้าตรวจค้นในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านแวนด้าหรือต้นหอม อาคารเลขที่ B 37 และ ร้านตั้งโอ๋ ช็อป อาคารไม่มีเลขที่ ทั้ง 2 ร้านนี้ ตั้งอยู่ภายในตลาดใหม่ ดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยผลการตรวจค้นร้านแวนด้าหรือต้นหอมพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมาย จำนวน 27 รายการ ส่วนใหญ่เป็นครีมทาผิวทองคำ และ ร้านตั้งโอ๋  ช็อป  พบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมาย จำนวน 45 รายการ ส่วนใหญ่เป็นครีมทาผิวขาว รวมของกลางที่ยึดได้ มูลค่ากว่า 500,000 บาท ในเบื้องต้นแจ้งข้อหาต่าง ๆ ดังนี้ 1.ขายเครื่องสำอางที่แสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง มีโทษตามมาตรา 68 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลาก มีโทษตามมาตรา 67 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง มีโทษตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และ 4. ขายเครื่องสำอางที่ฉลากทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง มีโทษตามมาตรา 67 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน  30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

             รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการต้องผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้ตรงตามที่จดแจ้งไว้กับภาครัฐ ส่วนผู้ขายเครื่องสำอางต้องเลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ มีฉลากภาษาไทยแสดงข้อความครบถ้วนตรงตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย ในส่วนของผู้บริโภคให้ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อซื้อสินค้าที่ไม่มีหลักแหล่ง อาทิ ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์หรือโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณ เกินความจริง ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ เพราะหากเกิดปัญหาจะได้สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้  อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำให้พิจารณาข้อความในฉลากภาษาไทยครบถ้วน ได้แก่ เลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก หรือ 13 หลัก ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่เป็นส่วนผสม วิธีใช้เครื่องสำอาง ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/นำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ นอกจากนี้ฉลากต้องไม่อวดอ้างว่าเครื่องสำอางดังกล่าว สามารถทำให้โครงสร้างร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นเป็นการป้องกัน บรรเทา รักษาโรค หรืออาการของโรค ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผ่านเว็บไซต์ และ Social Media ขอให้แจ้งมาได้ที่ อย. โดยตรงทางสายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สายด่วน บก.ปคบ. 1135 เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อไป