News Update - oryor.com 

News Update

อย. แนะ อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ที่กรองอากาศจมูกแบบพกพาเพื่อความปลอดภัย

วันที่สร้าง : 27-11-2017

          อย. แนะการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่กรองอากาศติดจมูกแบบพกพา ควรอ่านฉลากวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนใช้งาน เลือกขนาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับจมูก และหากมีความผิดปกติของผนังกั้นจมูกหรือมีแผลในจมูก ไม่ควรใช้เด็ดขาด

          นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบการจำหน่ายที่กรองอากาศติดจมูกแบบพกพา NOSK ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย อย. ขอแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ทำจากพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ โดยมีส่วนหัวเป็นตัวกรองทำหน้าที่กรองอากาศ ฝุ่น ควัน เกสร สำหรับใส่เข้าไปในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคควรอ่านฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้เข้าใจก่อนใช้งาน เลือกขนาดของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจมูกของท่าน ควรใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ หากมีความผิดปกติของผนังกั้นจมูก มีแผล แผลไหม้ การระคายเคืองรอบ ๆ จมูก หรือมีอาการหวัด นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail : [email protected] หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ