News Update - oryor.com 

News Update

อย. เตือนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมจิก สกิน มีความผิด!!!!

วันที่สร้าง : 24-03-2018

อย. เตือนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน ถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ผลิตขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ได้มีการแถลงข่าวถึงการจับกุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด แล้วนั้น ล่าสุดได้ตรวจสอบฐานข้อมูลของ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบข้อมูลของ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด และนางวรรณภา พวงสน ในฐานข้อมูลการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ หากมีผู้จำหน่ายรายใดที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุว่าผลิตโดยบริษัทดังกล่าวและที่ฉลากมีการแสดงเลขสารบบอาหาร ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท แต่หากกรณีอาหารนั้นไม่แสดงเลขสารบบอาหารก็ยังคงถือว่า เป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนี้ อย. ยังได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง สั่งให้ระงับการกระทำฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการที่จดแจ้งในนามของนางวรรณภา พวงสน ได้แก่ สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้ และที่จดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน จำกัด บ้านเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 39 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับได้ที่เว็บไซต์ของ อย. (www.fda.moph.go.th) รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอเตือนผู้บริโภคขอให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง อย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินจริงผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น ผอมภายใน 7 วัน, หยุดกินแล้วไม่โยโย่, ขาวใสภายใน 7 วัน และรักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลมีเดีย นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วยังอาจได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ