News Update - oryor.com 

News Update

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมจิก สกิน 227 รายการ ฉบับที่ 8 ปีงบประมาณ 2561

วันที่สร้าง : 24-03-2018

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมจิก สกิน 227 รายการ ฉบับที่ 8 ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดจะแสดงรายชื่อเครื่องสำอางทั้งสิ้น 227 รายการ พบว่ามีการผลิตเครื่องสำอางไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้จริง โดยไม่พบอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ในการผลิตและสถานที่ดังกล่าว มิได้มีสภาพเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ทั้งนี้เครื่องสำอางทั้ง 227 รายการ ถูกระงับการผลิตและขาย และมีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และสั่งให้เรียกคืนเครื่องสำอางเพื่อทำลายต่อไป