News Update - oryor.com 

News Update

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เมจิก สกิน 39 รายการ ฉบับที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

วันที่สร้าง : 24-03-2018

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เมจิก สกิน 39 รายการ ฉบับที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดจะแสดงรายชื่อเครื่องสำอางทั้งสิ้น 39 รายการ พบว่ามีการผลิตเครื่องสำอางไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ ไม่พบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ในการผลิตและสถานที่ดังกล่าว มิได้มีสภาพเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางประกอบกับคำให้การของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งยอมรับว่ามิได้ผลิตเครื่องสำอางตามที่จดแจ้งไว้

ทั้งนี้เครื่องสำอางทั้ง 39 รายการ ถูกระงับการผลิตและขาย และมีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และสั่งให้เรียกคืนเครื่องสำอางเพื่อทำลายต่อไป