News Update - oryor.com 

News Update

อย. เปิดตัวโปสเตอร์นายกฯ รณรงค์ใช้ยาสมเหตุผล ลดภัยร้ายเชื้อดื้อยา

วันที่สร้าง : 30-03-2018

          อย. รุก เปิดตัวโปสเตอร์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นพรีเซ็นเตอร์ เผยแพร่ทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ยาสมเหตุผล หวังลดอัตราผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา คนไทยมีสุขภาพดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อเปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล เพื่อลดภัยร้ายจากเชื้อดื้อยา โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการรณรงค์ครั้งนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการ “ชั่งใจก่อนใช้ยา ธีม....ลดภัยร้ายเชื้อดื้อยาปวงประชาสุขภาพดี”นำโปสเตอร์ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ผ่านหลายช่องทาง โดยส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพร่โปสเตอร์ต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าที่ยังพบปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล และยังผลิตสื่อในรูปแบบสติกเกอร์สุญญากาศ ติดเผยแพร่ในโรงพยาบาลและร้านขายยาคุณภาพทั่วประเทศ นอกจากนี้ภายในโครงการยังได้จัดทำสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างปลอดภัย ไม่เกิดเชื้อดื้อยา สอดแทรกเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ รวมทั้งจัดทำ Motion Infographic เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ เคเบิ้ลท้องถิ่น และ YouTube FDA Channel ตลอดจนจัดทำสปอตวิทยุ เผยแพร่ทาง FM 95 ลูกทุ่งมหานคร อีกด้วย

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และได้กล่าวถ้อยแถลง ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลกปีละประมาณ 700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหา คาดว่าในปี พ.ศ. 2593 การเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 10 ล้านคน สำหรับในไทยประมาณการเบื้องต้นคาดว่ามีการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 88,000 ครั้ง เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละประมาณ 38,000 คน คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ อย. ขอให้ประชาชนเข้าใจ อย่าซื้อยาชุดกินเองหรือขอแบ่งปันหรือกินยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของบุคคลอื่น เพราะอาจมีผลทำให้เชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ดื้อยาได้ นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนอย่าใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จำเป็น  โดยเฉพาะยากลุ่มเอ็นเสด เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อ ตับ ไต และหัวใจ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ อย. พร้อมที่จะเดินหน้ารณรงค์ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวไทย และระบบสาธารณสุขไทยยั่งยืน