News Update - oryor.com 

News Update

อย. แจง ปฏิบัติหน้าที่เข้ม เอาผิดทางกฎหมายกับบริษัท เมจิก สกิน จำกัด มิให้หลอกลวงผู้บริโภค

วันที่สร้าง : 22-04-2018

          อย. เผยผลสรุปการเอาผิดทางกฎหมายกับบริษัท เมจิก สกิน จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน จำกัด รวมทั้งการโฆษณาเกินจริงทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทดังกล่าวที่ขายผ่านออนไลน์ จนมีการแถลงข่าวการบุกจับโรงงานผลิตและระงับโฆษณาไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2561 จัดทำข่าวแจ้งผู้จำหน่ายหากขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด    ถือว่าผิดกฎหมาย ย้ำ อย.  ยึดมั่นในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค หากพบผลิตภัณฑ์ใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง อย. พร้อมจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกราย

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท เมจิก สกิน จำกัด จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าว พบว่าทั้งหมดผลิตที่บ้านเลขที่ 540/1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้ยึดอายัดผลิตภัณฑ์บางส่วน เช่น Linda Drink , Chlorophyll Detox Fiber , Apple Slim , Shi-No-Bi- และ Treechada (Underarm Serum) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนั้น จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบข้อมูลของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด และนางวรรณภา พวงสน เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตอาหาร นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์อาหารอีก 3 รายการ ได้แก่ 1. SNOW Milk , 2. Fit Yoksod และ 3. Slim milk ผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน จำกัด หลังมีผู้ร้องเรียนไปสถานีโทรทัศน์       Thai PBS ตรวจพบการกระทำที่ผิดกฎหมายคือ ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับ  ไม่เกิน 30,000 บาท , ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม กรณีแสดงฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในลักษณะพิเศษว่า ได้รับเลขสารบบอาหาร ณ สถานที่ผลิตแห่งนี้แล้ว มีโทษจำคุกตั้งแต่  6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท ทั้งนี้ อย. ได้ดำเนินการออกคำสั่งระงับการผลิต ณ บ้านเลขที่ดังกล่าว เพื่อมิให้มีการผลิตสินค้าที่หลอกลวงผู้บริโภคอีกต่อไป

          ส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ผู้จดแจ้ง ชื่อ นางวรรณภา พวงสน ที่อยู่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่ได้จดแจ้งไว้ พบว่าไม่มีสภาพการผลิตและไม่พบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางแต่อย่างใด ดังนั้น เครื่องสำอาง 227 รายการ จึงเป็นเครื่องสำอางที่ผลิตไม่ตรงตามที่ได้     จดแจ้งไว้ นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ผู้จดแจ้งชื่อ บริษัท เมจิก สกิน จำกัด จำนวน 41 ราย ซึ่งจากคำให้การของกรรมการบริษัท เมจิก สกิน จำกัด ให้การรับสารภาพว่าไม่ได้ทำการผลิตเครื่องสำอาง ดังนั้น จึงถือได้ว่าเครื่องสำอางที่ตรวจพบผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้จดแจ้งทั้ง 2 แห่ง ได้กระทำผิดกฎหมาย ฐานผู้จดแจ้งผลิตเครื่องสำอางไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

         นอกจากนี้ อย. ยังได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง สั่งให้ระงับ การกระทำฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการที่จดแจ้งในนามของนางวรรณภา พวงสน ได้แก่ สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้ และที่จดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน จำกัด บ้านเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 39 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับได้ที่เว็บไซต์ของ อย. (www.fda.moph.go.th) รวมทั้งมีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และมีคำสั่งเรียกเก็บคืนเครื่องสำอางที่จดแจ้งในนามนางวรรณภา พวงสน และที่จดแจ้งในนามบริษัท      เมจิก สกิน จำกัด เพื่อ อย. จะได้นำไปทำลายต่อไปด้วย

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท    เมจิก สกิน จำกัด ตามความผิดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ อย. ได้มีการแถลงข่าวให้สาธารณชนทราบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ออกข่าวแจ้งผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด ถือว่าผิดกฎหมาย โดยขอย้ำว่า หากมีผู้จำหน่ายรายใดที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุว่าผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน จำกัด และที่ฉลากมีการแสดงเลขสารบบอาหาร ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท แต่หากกรณีอาหารนั้นไม่แสดงเลขสารบบอาหารก็ยังคงถือว่าเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

          นพ.วันชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า  กรณีของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด ทางเจ้าหน้าที่ อย. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมาย อย. อย่างเคร่งครัด จนทำให้ตำรวจได้บุกจับเครือข่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้กระทำผิดไปแล้ว เพื่อมิให้ประชาชนได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายโดนหลอกลวงอีกต่อไป ดังนั้น อย. ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการอย่าได้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางโดยผิดกฎหมาย พร้อมปรามผู้จัดจำหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงพรีเซ็นเตอร์ หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่วนของผู้บริโภคขอให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ อย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินจริงผ่านทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วยังอาจได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ