News Update - oryor.com 

News Update

อย. ติวเข้มเครือข่ายภาคประชาชน ให้รู้จักบริโภคอย่างปลอดภัย และรู้ทันสื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง

วันที่สร้าง : 16-05-2018

          อย. จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชน “เสริมสร้างความรู้ ชูปัญญา พัฒนาสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง ลดปัจจัยการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง แก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป   

          เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และมะเร็ง กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากประชาชนบริโภคอาหารที่มีพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียม มากเกินความต้องการของร่างกาย เมื่อสะสมเป็นเวลานาน ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไตทำงานหนัก เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อนอาจพิการ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สำหรับสถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเป็นวิกฤตที่กำลังทวีความรุนแรงและขยายผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรค หรืออาการที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ รับประทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งจ่าย ทำให้ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผล ผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีภาวะแทรกซ้อนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ การรีวิวสินค้าของนักแสดงและเน็ตไอดอล จนทำให้ประชาชนหลงเชื่อ นับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเช่นกัน เนื่องจากสูญเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หรืออาจได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะทำงานภาคประชาชน มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมกันดำเนินกิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงรณรงค์ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง

          เภสัชกรวีระชัย นลวชัย กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน เครือข่ายวิทยุชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จะร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม  ทั้งนี้ อย. จะสร้างความร่วมมือต่อยอดในการขยายและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีศักยภาพในการดูแลตนเอง นำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป