News Update - oryor.com 

News Update

อย. เปิด 4 ช่องทาง ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพง่าย ๆ ด้วยตนเอง

วันที่สร้าง : 22-06-2018

          อย. ทำงานเชิงรุก เพิ่มการรับรู้แก่ประชาชน เผย ขณะนี้ได้เปิด 4 ช่องทาง ผ่านโซเชียลมีเดีย ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ได้ด้วยตนเอง เข้าถึงง่าย ไม่ยุ่งยาก สร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการทำงานเชิงรุกของ อย. ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย. ได้เปิดช่องทางตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน 4 ช่องทางหลัก ซึ่งวิธีการตรวจสอบมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน สามารถ  ทำได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา ดังนี้  
1. Line  ไปที่เมนูเพิ่มเพื่อน  สแกน QR Code หรือ พิมพ์ช่องค้นหา → @fdathai
2. Oryor Smart Application → โหลดได้ที่ App store หรือ Play store → เปิดโปรแกรม ปัดหน้าจอซ้ายหรือขวา → เลือกเมนูตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th → เลื่อนลงด้านล่าง → เลือกเมนู “สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์”
4. เว็บไซต์ www.oryor.com เลือกเมนู service → ตรวจเลขผลิตภัณฑ์
          นายแพทย์วันชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนใช้ 4 ช่องทางดังกล่าวตรวจสอบเลข อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องการเลือกซื้อเลือกใช้ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และขอให้บอกสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์นี้กับคนรอบข้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากการได้รับผลิตภัณฑ์ปลอม อย่างไรก็ตาม หากตรวจแล้วไม่พบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application เพื่อ อย. จะได้รีบตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไป