News Update - oryor.com 

News Update

อย. ร่วมกับ อภ. และสมาคมผู้ประกอบการด้านยา รวมใจ มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน

วันที่สร้าง : 06-12-2018

อย. ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และสมาคมผู้ประกอบการด้านยา รณรงค์ “ใช้ยาอย่างสมเหตุผล     ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน” มอบถุงผ้า 45,000 ถุง ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายให้โรงพยาบาล และแจกถุงผ้าให้ประชาชนใส่ยากลับบ้าน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU country) ภายในปี 2562 ซึ่ง อย. ได้มีการร่วมรณรงค์กับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชาชน ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ในวันนี้ (6 ธันวาคม 2561)  อย. จึงร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และสมาคมผู้ประกอบการด้านยา ประกอบด้วย  สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายใต้แคมเปญ “ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน” มอบถุงผ้าใส่ยาจำนวน 45,000 ถุง ให้แก่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล      สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปกระจายให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และลดโลกร้อน เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนใส่ยากลับบ้านต่อไป