News Update - oryor.com 

News Update

แนะ อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบสอด เพื่อความปลอดภัย

วันที่สร้าง : 11-01-2019

           อย. แนะการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบสอด ควรอ่านฉลากวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ผลิตหรือนำเข้าต้องจดแจ้งผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนการผลิตหรือนำเข้าต้องแสดงฉลากภาษาไทย มีข้อความบังคับและคำเตือนให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดที่พบผู้ใช้กลุ่มหนึ่งในต่างประเทศมีอาการระคายเคืองและบาดเจ็บจากการใช้นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่า ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสเยื่อบุอ่อน สารที่ใช้เป็นส่วนผสมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ หน้ามืด และมีผื่นแดงขึ้นตามผิวกาย โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ไม่ถูกวิธี มีการปนเปื้อนเชื้อโรคขณะสอดใส่เกิดการหมักหมมของประจำเดือน ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย ดังนั้น ผู้บริโภคที่ใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ต้องอ่านฉลากให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของวิธีใช้และคำเตือน ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง หากสายเชือกสำหรับดึงผ้าอนามัยออกมาเกิดการฉีกขาดไม่สามารถนำผ้าอนามัยออกมาเองได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลให้ช่วยนำออกให้ อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะจะเกิดอันตราย สำหรับผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบสอด ต้องจดแจ้งผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนการผลิตหรือนำเข้า ต้องแสดงฉลากภาษาไทย มีข้อความบังคับและคำเตือนให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

            รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดก่อนใช้ควรอ่านข้อบ่งใช้และคำเตือนอย่างถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัย เพราะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียด้วย หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ  E-mail:[email protected] หรือตู้ ปณ. 1556  ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือ  ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ