News Update - oryor.com 

News Update

เตือน !! ระวังผลิตภัณฑ์ที่แจ้งยกเลิกผลิต แต่แอบขาย โอ้อวดอ้างเลข อย.

วันที่สร้าง : 08-03-2019

           อย. เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ คือ กิมมิค และ ออร่าฟิต หลังตรวจพบสถานประกอบการขาดต่ออายุใบอนุญาต และได้แจ้งยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ ปี 2561 แต่ยังมีการโฆษณาขายสินค้า และโอ้อวดสรรพคุณทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างถึงเลขที่รับอนุญาตจาก อย. แนะก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ App “อย. ตรวจเลข” และหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

          นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กิมมิค (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) และ ผลิตภัณฑ์ออร่าฟิต เนื่องจากมีการโอ้อวดสรรพคุณ และอ้างถึงเลขที่รับอนุญาตจาก อย. จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์กิมมิค เลขสารบบอาหาร 24-1-20555-1-0046 และ ผลิตภัณฑ์ออร่าฟิต เลขสารบบอาหาร 24-1-20555-1-0285 ได้รับอนุญาตสำหรับอาหารชื่อสารสกัดจากตังกุย ซอยโปรตีน ไอโซเลท สารสกัดจากโสม วิตามินอี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ซึ่งผู้รับอนุญาตผลิตอาหารของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด เลขที่ 95/64 หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางบริษัทขาดต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารและได้แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการดังกล่าว ที่ระบุวันที่ผลิตหลังจากยกเลิกใบอนุญาตจะเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ผู้ที่ขายจะมีโทษทั้งจำและปรับ ซึ่ง อย. ได้สั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาแล้ว

            ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยง หากพบปัญหาในการบริโภค จะไม่มีผู้รับผิดชอบ เนื่องจากผู้ผลิตได้แจ้งยกเลิกกิจการไปแล้ว ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขออนุญาตไว้กับ อย. เบื้องต้นได้ที่ App “อย. ตรวจเลข” และหากผู้บริโภคพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับ อย. ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: [email protected] หรือ  ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด