News Update - oryor.com 

News Update

อย. งัดมาตรการเด็ด ลดภาษีนำเข้ายากำพร้า ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นที่ขาดแคลน

วันที่สร้าง : 10-05-2019

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชงมาตรการขอยกเว้นภาษีนำเข้ายาจำเป็นที่มีปัญหาขาดแคลน ซึ่ง อย. ประกาศเป็นยากำพร้า เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดหายากำพร้า ล่าสุด ครม.ได้อนุมัติยกเว้นภาษีนำเข้ายากำพร้าแล้ว ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งจัดทำประกาศคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนยาจำเป็นที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการรักษาและสิทธิของประชาชน จึงเร่งแก้ไขปัญหายาจำเป็นที่มีปัญหาขาดแคลนหรือมีแนวโน้มจะขาดแคลน เช่น ยาต้านพิษ ยารักษาโรคมะเร็ง ยาต้านจุลชีพ ยาช่วยชีวิต เป็นต้น โดยประกาศเป็นยากำพร้า อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้มีแนวโน้มขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเพราะมีจำนวนผู้ใช้น้อย ผู้ประกอบการจึงไม่สนใจผลิตหรือทำการตลาด เนื่องจากอัตราการใช้ยาต่ำ กระทรวงการคลังจึงให้ความเห็นชอบและได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกเว้นภาษีนำเข้ายากำพร้า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งจัดทำประกาศเพื่อยกเว้นภาษีนำเข้ายากำพร้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562

          มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้องค์การเภสัชกรรมและผู้ประกอบการเอกชนที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดหายากำพร้า ลดภาระต้นทุน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงยาจำเป็นได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาเว็บไซต์ยากำพร้าและยาขาดแคลน   อย่างบูรณาการ (http://drugshortages.nhso.go.th) ขึ้นโดยความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรรม หากสถานพยาบาลรัฐที่ประสบปัญหาขาดแคลนยาจำเป็นสามารถรายงานและติดตามปัญหาได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือทำหนังสือมายังศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนยาของ อย.

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การยกเว้นภาษีนำเข้ายากำพร้าเป็นมาตรการสำคัญหนึ่งที่จะช่วยเหลือองค์การเภสัชกรรมและผู้ประกอบการเอกชนลดต้นทุนที่แบกรับในการจัดหายาจำเป็นที่มีปัญหาขาดแคลน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงยาจำเป็นและทำให้ระบบยาของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้น