News Update - oryor.com 

News Update

ระวัง!! เสริมอาหารผสมยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ เตือนประชาชนอย่าซื้อมาบริโภค

วันที่สร้าง : 14-05-2019

            หลังได้รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Double Maxx D.B.M. Capsules ซึ่งหน่วยงาน TGA  ของประเทศออสเตรเลีย แจ้งพบการปลอมปนยาซิลเดนาฟิล อย. เร่งตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศ พบยกเลิกเลขสารบบอาหารไปแล้ว เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตรายแนะตรวจสอบเลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น ผ่านช่องทางของ อย. เพื่อความปลอดภัย

             นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศออสเตรเลีย Therapeutic Goods Administration (TGA) ซึ่งแจ้งพบการปลอมปนยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ในผลิตภัณฑ์Double Maxx D.B.M. Capsules และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และไม่ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตจาก TGA โดยจากการตรวจสอบจากระบบทะเบียนของ อย. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Double Maxx D.B.M. Capsules เลขสารบบ 13-1-06355-1-0003 ผลิตโดยบริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด จ. ปทุมธานี   ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกเลขสารบบอาหารไปแล้ว ทั้งนี้ อย. ได้เคยมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทางสื่อต่าง ๆ แต่ยังคงพบการโฆษณาและจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ จึงขอเตือนประชาชนทั้งในประเทศและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาบริโภค เพราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

            ทั้งนี้ ยาซิลเดนาฟิล เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้รักษาความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายและรักษาภาวะความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงภายในปอดสูง ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือ หน้าแดง ตัวแดง ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ กระเพาะอาหารอักเสบ และอาจรบกวนการมองเห็น

             เลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่า อย. ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากมักจะตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายไม่ผ่านการรับรองจาก อย. พบปนเปื้อนสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้บริโภคอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสถานะเลข อย. ได้ด้วยตัวเองผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai , ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.oryor.com หากพบเลขผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ อย. หรือพบผลิตภัณฑ์ ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือE-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ