News Update - oryor.com 

News Update

อย. คุมเข้มนำเข้าอาหาร ไม่พบอาหารเสริมที่เป็นข่าวทำผู้เสียชีวิตจำหน่ายในไทย

วันที่สร้าง : 16-05-2019

           ตามที่มีข้อมูล พบผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังในประเทศอินเดีย อย. ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทยและไม่ทราบสาเหตุของการพบผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดว่าเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ อย. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นที่ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว วอนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก อย. มีมาตรการคุมเข้มในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

            นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับข้อมูลว่าในประเทศอินเดียมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะตับวายเฉียบพลัน จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งพบปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวางจำหน่ายในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ทาง อย. จึงรีบตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวและได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้มาจากศูนย์สุขภาพ จึงทำให้ไม่แน่ชัดว่าการเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นข่าวหรือไม่ อย่างไรก็ดี ทาง อย . ไม่นิ่งนอนใจได้รีบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา ไม่พบการนำเข้าและวางจำหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยขณะนี้ อย. ได้ทำการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน 5 รายการที่ทางบริษัทฯ มีการนำเข้ามา เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะทราบผลภายในอีก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ อย. มีมาตรการคุมเข้มการนำเข้าในทุกผลิตภัณฑ์ โดยทุกครั้งที่มีการนำเข้าจะต้องแนบใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis : COA) และผลการตรวจหาจุลินทรีย์ทุกชุดการผลิตที่มีการนำเข้า และ อย. จะทำการสุ่มตรวจโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ปีละ 1 ครั้ง

           เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า อย. มีมาตรการควบคุมการดำเนินการผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในท้องตลาด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหากผู้บริโภคพบเห็นการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสงสัยหรือได้รับความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ขอให้แจ้งมาที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด