News Update - oryor.com 

News Update

เพจปลอม !! แอบอ้างชื่อ สธ. ค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบได้ผล เตือนอย่าหลงเชื่อ

วันที่สร้าง : 06-07-2019

            มาอีกแล้ว !! เพจปลอมแอบอ้างชื่อกระทรวงสาธารณสุขค้นพบวิธีการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วโดยใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงมาการันตี ยันเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรองวิธีการลดน้ำหนักแต่อย่างใด เตรียมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง พร้อมเตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ วิธีการที่ลดน้ำหนักให้ได้ผลต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหาร

           เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่ากรณีพบหน้าเพจบนสื่อโซเชียลมีเดีย ECO มีการระบุข้อความเกี่ยวกับข่าวในวงการโภชนาการว่าได้มีการค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว โดยมีการใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 ท่าน เป็นภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การโฆษณาดังกล่าว นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอชี้แจงว่า หน้าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุขไม่มีการรับรองวิธีการลดน้ำหนักตามที่โฆษณาแต่อย่างใด และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อยู่ในเพจดังกล่าว

          ทั้งนี้ ในการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องควรปรึกษาแพทย์ อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์มารับประทาน เพราะที่ผ่านมามักพบการปลอมปนสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และบางรายยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากต้องการลดน้ำหนักในเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและควบคุมอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม นอนหลับ ให้เพียงพอ หากมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004  รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด