News Update - oryor.com 

News Update

สธ. ปล่อยคาราวานรถโมบาย ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี

วันที่สร้าง : 26-12-2019

           สธ. ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ปล่อยคาราวานรถโมบายออกปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและตลาดในกรุงเทพฯ 10 แห่ง และร่วมกับ สสจ. อีก 36 จังหวัด ตรวจสอบเฝ้าระวังผักผลไม้ และอาหารที่นิยมบริโภคช่วงปีใหม่ เช่น  ลูกชิ้น หมูยอ เครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อให้บริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย

           นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ใกล้ช่วง  ปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลส่งมอบความสุขให้แก่กัน กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุ้มครองให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมีที่ตกค้างในอาหาร ในวันนี้ 26 ธันวาคม 2562 ได้ออกปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี โดยปล่อยคาราวานรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) หรือรถโมบาย ลงพื้นที่ตรวจอาหารปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าและตลาดในกรุงเทพฯ รวม 10 แห่ง และร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อีก 36 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ออกปฏิบัติการอาหารปลอดภัยโดยพร้อมเพียงกัน

           นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  นั้น ได้เน้นย้ำตามนโยบายอาหารปลอดภัย ส่งมอบความห่วงใยให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับในวันนี้จะลงพื้นที่ปฏิบัติการในแต่ละจังหวัดพร้อมกันรวม 36 จังหวัด ได้แก่  เชียงราย ลำพูน  สุโขทัย ตาก  อุตรดิตถ์  พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรสาคร นครพนม อุดรธานี  อุบลราชธานี  สุรินทร์ บึงกาฬ ชลบุรี  ระยอง  กระบี่ ระนอง พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ประชาชนนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ลูกชิ้น หมูยอ เครื่องดื่ม เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit)  และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ลงไปปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีความปลอดภัย

           นพ. ไพศาล  ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการลงพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีอันตรายในผักผลไม้ เฝ้าระวังวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และวัตถุกันเสีย ยีสต์ โลหะหนัก และสี จากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กรณีตรวจสอบพบความผิดปกติหรือการปนเปื้อนสารอันตรายต่าง ๆ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด หากผู้บริโภคสงสัยหรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือรองเรียนผาน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด