News Update - oryor.com 

News Update

อย่าเชื่อ !! บุคคลอ้างชื่อ อย. ของบทำหนังสือครบรอบปี - อย. Report เสี่ยงสูญเงินฟรี

วันที่สร้าง : 03-05-2020

          อย. เตือนบริษัท ห้างร้าน อย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำหนังสือครบรอบปี หรือจัดทำวารสาร อย. Report ย้ำ !! ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายสำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือดังกล่าว หากพบการแอบอ้างแจ้งร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556 ป้องกันการสูญเงินฟรีโดยเปล่าประโยชน์   

          นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบบุคคลแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน อย. ทำหนังสือของบประมาณสนับสนุนการทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในวารสารฉบับพิเศษ ซึ่งได้ระบุจำนวนเงินอัตรา ค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องดังกล่าวนี้ อย. ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำชื่อและตราสัญลักษณ์ อย. ไปกระทำในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีนโยบายให้หน่วยงานใดจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report ทั้งนี้จะพบว่ามีการขอสปอนเซอร์ลักษณะแบบนี้เข้ามาเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาพบในลักษณะการขอรับสนับสนุนการทำหนังสือครบรอบปี โดยอ้างตัวเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจจัดทำรายงานเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงาน การแอบอ้างเช่นนี้ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย และอาจทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อเข้าใจผิดคิดว่า อย. สนับสนุนการจัดทำหนังสือดังกล่าว

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน หากได้รับการติดต่อเป็นสปอนเซอร์ขอสนับสนุน อย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง และหากพบการแอบอ้างเรี่ยไรเงิน ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 ป้องกันการสูญเงินฟรี โดยเปล่าประโยชน์