News Update - oryor.com 

News Update

อย. แนะสวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท

วันที่สร้าง : 18-11-2020

           อย. เน้นย้ำ ไม่ประมาท"การ์ดอย่าตก" ป้องกันโรคโควิด 19 ไม่ให้กลับมาระบาดระลอกที่ 2 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย โดยเลือกชนิดหน้ากากให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันโรค

            นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วโลกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับในประเทศไทยแม้จะควบคุมการระบาดได้ดีแต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเน้นย้ำมาตรการสำคัญ ไม่ประมาท "การ์ดอย่าตก" โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ไม่ให้กลับมาระบาดเป็นระลอกที่ 2 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยประชาชนสามารถเลือกใช้หน้ากากชนิดผ้า (ผ้ามัสลินหรือผ้าสาลู แบบ 2 ชั้น) ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคและฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ สำหรับหน้ากากที่ระบุ Surgical Mask หรือ Medical Mask เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้ป้องกันของเหลวหรือละอองฝอยจากลมหายใจ ไอ จาม เข้าหรือออกสู่ร่างกาย และสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้เช่นเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ควรใช้ซ้ำ แต่สำหรับหน้ากากอนามัยชนิด N95 เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล หอผู้ป่วย เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายของบุคลากร นอกจากนี้ การทิ้งหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถพับม้วนหรือใส่ถุงที่มิดชิด ทิ้งลงในถังขยะที่เตรียมไว้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะหรือที่มีฝาปิดมิดชิด หลังจากนั้นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง เพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแก่บุคคลอื่นต่อไป

            รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเลือกซื้อหน้ากากอนามัย ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การเว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาดและบ่อยครั้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องออกจากบ้าน เป็นการป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นมลภาวะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของตัวเราเอง