News Update - oryor.com 

News Update

รู้ไว้... “แผ่นหยกให้ความร้อน” รักษาโรคไม่ได้ อย่าเชื่อโฆษณาลวงโลก

          จากข้อความโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ “แผ่นหยกให้ความร้อน” ที่อ้างสรรพคุณว่า สามารถช่วยเร่งการขับสารพิษหรือของเสียออกจากร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ  เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือโรคมะเร็ง นั้น ล้วนเป็นข้อความโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทั้งสิ้น

ความจริง... จากฐานข้อมูลการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์จาก อย. เกี่ยวกับแผ่นหยกให้ความร้อน ไม่พบข้อมูลที่มีสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้และประโยชน์ใด ๆ เหมือนที่โฆษณากล่าวอ้าง ที่สำคัญ หากซื้อมาใช้โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้แผ่นหยกให้ความร้อนอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากผลของความร้อนโดยคาดไม่ถึง เช่น กระตุ้นให้ภาวะของโรครุนแรงมากขึ้น และยังอาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากผลของกระแสไฟฟ้าดูดจากไฟรั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจรการเกิดเพลิงไหม้ หรือการเกิดอันตรายที่เกิดจากการใช้อย่างผิดวิธี ตลอดจนเกิดภาวะผื่นแดงหรืออาการแพ้ต่าง ๆ ได้

          ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ก่อนซื้อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ควรสังเกตและพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นั้นมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือไม่ และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือสนับสนุนหรือไม่ เพราะหากหลงเชื่อคำโฆษณาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ อาจทำให้เสียเงินโดยไม่มีความจำเป็น ซ้ำร้ายยังเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องอีกด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=727