News Update - oryor.com 

News Update

ผู้นำเข้าเฮ ! อย. เปิดระบบให้ยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ตามนโยบาย “ถูก ครบ จบ”

วันที่สร้าง : 11-01-2022

           ด่านอาหารและยา อย. เปิดระบบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) จำนวน 23 กระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเข้า

          นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย 5S เพิ่มความรวดเร็ว (Speed) ในการพิจารณาอนุญาต โดยครั้งนี้ด่านอาหารและยาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต ผ่านระบบ e-Submission 23 กระบวนงาน เช่น การขอนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.16) การขอนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อใช้สอยส่วนบุคคลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นครั้งคราวการขอนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและลดขั้นตอนการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ลดการติดต่อสื่อสารโดยตรงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามนโยบาย “ถูก ครบ จบ” ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Pages/Main.aspx  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2590 7358 หรือ 0 2590 7361

            รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้มีความรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถนำเข้าได้อย่างราบรื่น บนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

กระบวนงานพิจารณาอนุญาตผ่านระบบ e-Submission

    https://bit.ly/32IdTNW