News Update - oryor.com 

News Update

อย.แนะ ผู้ผลิตใช้ไม้กลัดกระทงขนมแทนลวดเย็บกระดาษเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

          อย.ห่วงใยผู้บริโภคในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีการนำลวดเย็บกระดาษมาเย็บเป็นกระทงขนม ซึ่งลวดที่นำมาเย็บกระทงนั้นอาจตกหล่นไปในอาหาร ถ้ามีเด็กหรือผู้ที่รับประทานเข้าไปอย่างไม่ทันระวังอาจทำให้เกิดอันตรายได้ จึงขอให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้ไม้กลัดกระทงแทนลวดเย็บกระดาษเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบันมีขนมไทย และอาหารไม่น้อยที่บรรจุในภาชนะที่ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ความสวยงาม เช่น ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมถ้วยโบราณ ขนมตะโก้ แม้กระทั่งห่อหมกที่ยังคงใช้ใบตองในการทำเป็นภาชนะใส่อาหาร แต่ผู้ผลิตอาหารเหล่านี้บางรายมีการนำลวดเย็บกระดาษมาใช้ในการเย็บใบตองให้เป็นภาชนะใส่อาหาร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กที่ไม่ค่อยระวังในการรับประทานมาก ผู้ใหญ่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าลวดเย็บกระดาษหล่นลงไปในอาหาร โดยที่เด็กรับประทานเข้าไปอย่างไม่ระวัง ลวดเย็บกระดาษอาจเข้าไปติดที่บริเวณโคนลิ้น ผนังคอ ต่อมทอนซิลหรืออาจลึกลงไปถึงฝาปิดกล่องเสียง ทำให้เกิดอาการเจ็บคอเวลากลืนน้ำลายหรืออาหาร หากโชคดีก็สามารถคายออกมาเองได้ แต่บางราย อาจอันตรายถึงขั้นต้องพบแพทย์เพื่อผ่าตัด จึงอยากขอเตือนผู้บริโภคให้มีความระมัดระวังในการบริโภคอาหารที่มีลวดเย็บกระดาษติดอยู่ อีกทั้งหากจะซื้ออาหารที่ใช้ลวดเย็บกระดาษให้เด็กหรือผู้สูงอายุรับประทาน ควรเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยควรนำอาหารเทใส่ภาชนะก่อน แทนการรับประทานอาหารจากถุงหรือกระทงที่ใช้ลวดเย็บกระดาษโดยตรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวท่านเองและคนใกล้ชิด

         รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย.ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แม้การใช้ลวดเย็บกระดาษในการเย็บใบตองให้เป็นภาชนะใส่อาหารเป็นสิ่งที่เย็บง่าย หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป สะดวกรวดเร็วในการผลิต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงอยากขอความร่วมมือผู้ผลิต พ่อค้า แม่ค้า ให้หันมาใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค ใช้วัสดุชนิดอื่น เช่น ไม้กลัด แทนเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนวิธีการบรรจุอาหาร โดยบรรจุลงบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่มีความปลอดภัยแทนการใช้ลวดเย็บกระดาษ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในการรับประทานอาหาร และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค