News Update - oryor.com 

News Update

อย.เข้ม ให้ยากลุ่ม NSAID ต้องระบุคำเตือน ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบ

          อย. เผย กลุ่มยา NSAID หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ จัดเป็นยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกร พร้อมให้ระบุคำเตือนและข้อบ่งใช้ในฉลากและเอกสารกำกับยาโดยเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบ เตือน! ให้ใช้ยาเท่าที่จำเป็น และหยุดใช้ทันทีเมื่อไม่มีอาการ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีรายงาน จากมหาวิทยาลัย Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวารสาร British medical journal เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ระบุการศึกษาเกี่ยวกับยา NSAID ทั้งกลุ่ม conventional และ COX-2 inhibitors เป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ และเสียชีวิตเนื่องจากระบบหัวใจและเส้นเลือด นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งให้ทราบว่า เรามีการควบคุมกำกับดูแล ยากลุ่ม NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory drug) หรือ ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย.จึงกำหนดให้ยากลุ่มนี้ เป็น “ยาอันตราย” ซึ่งต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกร และให้ระบุคำเตือน ข้อบ่งใช้ที่สำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยา โดยยากลุ่ม conventional  NSAIDs เช่น ไอบูโปรเฟน , ไดโคฟิเนก, อินโดเมทาซิน , นาโพซิน , มีเฟนิเมก  เอซิด  , ไพรอกซิแคม ระบุคำเตือน “ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ เมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน” ข้อบ่งใช้ “ใช้รักษาอาการปวดและอักเสบในโรคข้ออักเสบ  รูมาตอยด์ ข้อเสื่อม กระดูกสันหลังอักเสบ แก้ปวดประจำเดือน” เฉพาะ ไอบูโปรเฟน ระบุข้อบ่งใช้ในการลดไข้และอาการปวดศีรษะไมเกรน สำหรับยากลุ่ม selective COX-2 inhibitors เช่น   มีรอกซิเคม , เซเรคอกสิบ, พาเรคอกสิบ , เอทอริคอกสิบ ระบุคำเตือน “ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง” และข้อบ่งใช้ ระบุ “รักษาอาการของโรคข้อเสื่อม  โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ รักษาอาการปวดเฉียบพลัน รักษาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ รักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อและข้อสันหลังอักเสบ

          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อาการข้างเคียงของยากลุ่ม NSAID ที่สำคัญคือ ระคายเคืองทางเดินอาหาร และลดความต้านทานของผนังของกระเพาะและลำไส้ มีผลทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เลือดออก และเป็นแผลในทางเดินอาหารได้ ส่วนมากมักเกิดจากใช้ยาขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงต้องรับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหารทันที และห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในทางเดินอาหารอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังการใช้ยาในคนไข้โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคหอบหืด และในคนที่เลือดแข็งตัวช้า เพราะยาอาจไปทำให้สภาวะของโรคเหล่านี้เลวร้ายมากยิ่งขึ้น สำหรับสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ยาใด ๆ ทั้งสิ้น ในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นหากจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มนี้ ให้ใช้ในขนาดยาต่ำที่สุดที่จะให้เกิดผลในการรักษา และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และหยุดใช้หากไม่มีอาการ ขอให้อ่านฉลากก่อนใช้ยา และมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย