News Update - oryor.com 

News Update

อย. แจง “ขนมควันทะลัก” ใส่ไนโตรเจนเหลว กิน สัมผัส หรือ สูดดม ผิดวิธี เสี่ยงได้รับอันตราย

          กรณียังคงมีคลิปแสดงการรับประทานขนมควันทะลักแพร่กระจายในสื่อออนไลน์ อย. แจง “ขนมควันทะลัก” มีการนำไนโตรเจนเหลวมาใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งสามารถใช้ผลิตอาหารได้ แต่ต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร อย. ย้ำเตือนไม่ควรสัมผัสไนโตรเจนเหลวหรือสูดดมก๊าซไนโตรเจนที่เกิดขึ้นโดยตรง เพราะก๊าซไนโตรเจนจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจน อาจทำให้หมดสติได้ ต้องรอให้ควันระเหยออกไปให้หมดก่อนจึงรับประทานได้

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการส่งคลิปเวียนในสื่อออนไลน์แสดงให้เห็นถึงภาพการรับประทานขนมชนิดหนึ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าขนมควันทะลัก นั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันมีกระแสความนิยมในการนำไนโตรเจนเหลวไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดควันพวยพุ่งออกมา ซึ่งเป็นการปลุกกระแสสร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าไปรับประทาน ซึ่งไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และ ไม่มีรส มีประโยชน์ในการแช่แข็งอาหาร และ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องใช้ความเย็นจัด โดยทั่วไปการนำไนโตรเจนมาใช้กับอาหารเพื่อลดอุณหภูมิของอาหารให้มีอุณหภูมิต่ำลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่จุดเยือกแข็ง แต่ไนโตรเจนเหลวที่ใช้จะต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4 หากใช้ในปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถือว่าฝ่าฝืนประกาศต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ หากตรวจพบว่ามีการใช้ไนโตรเจนเหลวในปริมาณมากจนเกินเหตุและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ถือว่าเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวย้ำว่า สำหรับผู้บริโภค การรับประทานอาหารที่ผสมไนโตรเจนเหลว หลีกเลี่ยงการกิน สัมผัส หรือ สูดดม โดยตรง เสี่ยงได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง เพราะไนโตรเจนเหลวมีอุณหภูมิที่ต่ำมาก เมื่อสัมผัสถูกผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ ไนโตรเจนเหลวจะดูดซับความร้อนจากผิวหนัง เพื่อการระเหยอย่างรวดเร็ว และทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อถูกทำลาย คล้ายกับผิวหนังที่ถูกเผาไหม้ เหมือนนำไปสัมผัสกับกระทะร้อน ๆ หรือหากสูดดมก๊าซไนโตรเจนที่เกิดขึ้นโดยตรงอาจทำให้หมดสติได้ ต้องรอให้ควันของไนโตรเจนเหลวระเหยออกไปให้หมดก่อน จึงจะรับประทานได้ หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร พบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด