News Update - oryor.com 

News Update

เร่งตรวจ! แก๊งกวนครีม อย.แจงผิดหนัก เตือนผู้บริโภคซื้อเครื่องสำอางต้องระวัง

วันที่สร้าง : 30-06-2017

          อย.แจงกรณีพบการเผยแพร่รูปแก๊งกวนครีม บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัย ย้ำ ! การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิด เตือนผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านที่น่าเชื่อถือ มีเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำอางถูกต้อง

          ภก. สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่รูปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ โดยมีบุคคล 3 คน กำลังช่วยกันเทครีมโลชั่นยี่ห้อดังผสมในกะละมัง มีเครื่องตีไข่วางข้าง ๆ และใช้ช้อนขนาดใหญ่ตักใส่กระปุกทรงกลม ใช้ตาชั่งวัดขนาดน้ำหนัก โดยคาดว่าน่าจะเอาไปจำหน่ายต่อ และฉลากบนกระปุกระบุเป็นภาษากัมพูชา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ติดตามตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยเบื้องต้นเมื่อพิจารณาจากภาพมีคนงานนั่งอยู่บนพื้น เทครีมโลชั่นด้วยมือเปล่าใส่ในกะละมังใบใหญ่ ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ใช่สถานที่สำหรับผลิตเครื่องสำอาง เป็นการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ส่วนครีมโลชั่นที่นำมาผสมกันนั้นคือครีมยี่ห้อดังหลายยี่ห้อหลายสูตรตำรับมาผสมกันแล้วแบ่งบรรจุ ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วหรือไม่ นอกจากนั้นหากกวนโดยใช้เครื่องตีไข่ ทำให้ครีมโลชั่นที่ได้อาจจะไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจึงอาจได้เครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

          ทั้งนี้ อย. จะมีการติดตามหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ผลิตจะถูกดำเนินคดี  เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการผลิตเครื่องสำอางโดยมิได้มาจดแจ้งก่อนถือเป็นความผิดตาม พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการจำหน่ายด้วย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางดังกล่าว ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิต จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของผู้ขาย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3  ปี  หรือปรับไม่เกิน 300,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้บริโภคควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อเครื่องสำอาง ให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ และขอให้สังเกตฉลากภาษาไทยต้องมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง โดยจะต้องระบุ ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตกรณีผลิตในประเทศ หรือชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้า ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิตกรณีที่นำเข้า พร้อมทั้งจะต้องมีปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนำ คำเตือน เดือน ปีที่ผลิตและที่หมดอายุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต และชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ปรากฏที่เครื่องสำอาง ที่สำคัญ ต้องมีเลขที่ ใบรับแจ้ง เป็นเลข 10 หลักหรือ 13 หลัก แสดงบนฉลากด้วย หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องสำอางสามารถร้องเรียนได้ผ่านทาง Oryor Smart Application, สายด่วน อย. 1556, ตู้ปณ. 1556, Email [email protected] , หรือ มาด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อาคาร 1ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา