News Update - oryor.com 

News Update

อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาเครื่องสำอาง อ้างปลุกเสก ขายผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์

วันที่สร้าง : 26-09-2017

          อย.พบการโฆษณาเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ ขายลิปสติกเรียกเสน่ห์ เรียกทรัพย์ เด่นด้านเมตตามหานิยม และเครื่องสำอางขับไล่สิ่งชั่วร้าย เรียกเงินทอง เข้าข่ายเป็นการโฆษณาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ

         เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบข้อความโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ สื่อไปทาง    ไสยศาสตร์ ความเชื่อต่าง ๆ ที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง อันเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่ก่อให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และข้อความที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง  จึงเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น “…..เปิดตัวครั้งแรกในโลก กับความเข้มขลัง เด่นด้านเมตตา มหานิยม และเรียกโชค เรียกทรัพย์ ..ใช้เป็นวัตถุมงคล เพื่อเสริมอำนาจ วาสนา บารมี เงินทอง พูดจาอะไรคนก็เชื่อ    สุดยอดสาริกาลิ้นทองของแท้” หรือ “...มีพุทธคุณขับไล่สิ่งชั่วร้ายภายในร่างกาย เรียกเงินทองโชคลาภ อธิษฐานตามปรารถนา”ผู้ทำการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558       ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฉลากเครื่องสำอางมีข้อความดังกล่าวจัดเป็นการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางเช่นกัน ผู้ทำการโฆษณาจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากพบว่าสถานที่ผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี รวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ว่าสื่อไปในทางไสยศาสตร์หรือความเชื่อต่าง ๆ ได้ อย.จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อการโฆษณาเครื่องสำอางในลักษณะกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเครื่องสำอางทั้งนี้ผู้โฆษณาเครื่องสำอางในลักษณะดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากผู้บริโภคได้รับอันตราย จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556หรือ E-mail:[email protected] หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ