News Update - oryor.com 

News Update

อย. แนะ อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ที่กรองอากาศจมูกแบบพกพาเพื่อความปลอดภัย

          อย. แนะการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่กรองอากาศติดจมูกแบบพกพา ควรอ่านฉลากวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนใช้งาน เลือกขนาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับจมูก และหากมีความผิดปกติของผนังกั้นจมูกหรือมีแผลในจมูก ไม่ควรใช้เด็ดขาด

          นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบการจำหน่ายที่กรองอากาศติดจมูกแบบพกพา NOSK ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย อย. ขอแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ทำจากพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ โดยมีส่วนหัวเป็นตัวกรองทำหน้าที่กรองอากาศ ฝุ่น ควัน เกสร สำหรับใส่เข้าไปในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคควรอ่านฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้เข้าใจก่อนใช้งาน เลือกขนาดของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจมูกของท่าน ควรใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ หากมีความผิดปกติของผนังกั้นจมูก มีแผล แผลไหม้ การระคายเคืองรอบ ๆ จมูก หรือมีอาการหวัด นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail : [email protected] หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ