News Update - oryor.com 

News Update

อย.ย้ำสารฉีดสลายไขมันไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา เตือนหญิงสาว อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา

วันที่สร้าง : 05-01-2016

      อย. เตือน!!! อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาฉีดสารสลายไขมันจากหมอกระเป๋า เสี่ยงได้รับอันตรายถึงตายได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด และไม่เข้าข่ายการจัดให้อยู่ในประเภทของเครื่องสำอาง เนื่องจากเป็นการใช้วิธีฉีดเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ไม่มีกลุ่มของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

      ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวการเสียชีวิตของหญิงสาวรายหนึ่งจากการฉีดยาสลายไขมันหน้าท้องจากบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์แต่มีการให้บริการทางความงามตามสถานที่ต่าง ๆ  โดยหิ้วกระเป๋าอุปกรณ์ไปฉีดให้ถึงที่ หรือที่เรียกว่าหมอกระเป๋านั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย. ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน  ตำรับยาผลิตภัณฑ์ฉีดสลายไขมันหน้าท้องแต่อย่างใด การที่ผลิตภัณฑ์ใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจะต้องผ่านการพิจารณาในด้านการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา โดยต้องผ่านการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาและข้อกำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ มีผู้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเวชสำอาง ซึ่งไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกรณีนี้ หากไม่ใช่ “ยา” ต้องอยู่ในประเภท “เครื่องสำอาง” ไม่มีกลุ่มของเวชสำอาง และโดยความหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ที่ระบุว่า เครื่องสำอาง เป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับ ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ สำหรับผิวด้วย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สลายไขมัน ซึ่งใช้วิธีฉีดเข้าสู่ร่างกายจึงไม่สามารถเป็นเครื่องสำอางได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะพบเป็นการลักลอบนำเข้ามาใช้และนำมาโฆษณาขายและฉีดในราคาถูก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เนื่องจาก เป็นการฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งร่างกายจะมีการต่อต้านสารแปลกปลอมนั้น อาจทำให้เกิดการแพ้ขั้นรุนแรง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

         รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนผู้บริโภค โดยเฉพาะหญิงสาวที่รักสวยรักงาม อย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินความจริงในสื่อออนไลน์ และระวังอย่าตกเป็นเหยื่อหมอเถื่อน หมอกระเป๋า หากผู้บริโภครายใดมีความประสงค์จะฉีดสารใด ๆ เพื่อเสริมความงาม ควรเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย หรือโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อต่าง ๆ สามารถร้องเรียนได้ที่   สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือที่ Email:1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ  กระทรวง สาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004  หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป