News Update - oryor.com 

News Update

อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตถุงยางอนามัย สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยแก้ปัญหารายได้ลดจากสถานการณ์ราคายางตกต่ำ

วันที่สร้าง : 22-01-2016

         อย. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมทำความดี ช่วยเหลือเกษตรกรจากราคายางพาราตกต่ำรุดหน้าพาสื่อลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการผลิตถุงยางอนามัย ณ บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด  ซึ่งใช้น้ำยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 2,900 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 122 ล้านบาท สร้างรายได้หลักที่มั่นคงให้เกษตรกร ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการรายอื่นให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างความมั่นใจวัตถุดิบของไทยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

         นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศไม่ว่าจะเป็น พืช ผัก สมุนไพรไทย หรือวัตถุดิบจากเกษตรกรรมของคนไทย นำมาผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น อันจะทำให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถขายวัตถุดิบนั้นๆ ให้กับผู้ผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น    ในวันที่ 21 มกราคม 2559 อย. จึงนำสื่อมวลชนล่องใต้ ไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิต ณ บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 31/1 หมู่ 4 ถ.สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย ทั้งจากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ และมีความหลากหลายทั้งในเรื่อง ขนาด (กว้าง ยาว หนา) ผิวสัมผัส สี รูปร่าง กลิ่น หรือชนิดของสารหล่อลื่น วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้คือ น้ำยางพาราจากโรงงานน้ำยางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการรับซื้อน้ำยางโดยตรงจากเกษตรกรท้องถิ่นของจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทชัวร์เท็กซ์มีปริมาณการใช้น้ำยางดิบ จำนวน 2,900 ตัน/ปีโดยประมาณ คิดเป็นมูลค่าน้ำยางพาราที่รับซื้อจากเกษตรกรประมาณ 122 ล้านบาท  ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายน้ำยางให้มีการควบคุมดูแลวัตถุดิบตั้งแต่การเพาะกล้ายางของชาวสวน ส่งผลให้เกษตรกร มีผลผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพและได้ราคาที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตถุงยางอนามัยโดยเฉลี่ย 2,880,000 ชิ้น/วัน โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ไปจำหน่ายยัง 75 ประเทศทั่วโลก ส่วนอีก 1 เปอร์เซ็นต์นั้น จำหน่ายในประเทศภายใต้ชื่อการค้า ไลฟ์สไตล์ (LifeStyles) สำหรับถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และชื่อการค้า สกินน์ (SKYN) สำหรับถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางสังเคราะห์

         นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กล่าวต่อไปว่า การนำสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานที่สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์คือ บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ครั้งนี้ นอกจากได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังได้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP , ISO 17025: 2005, ISO13485: 2003, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, และ มอก.625: 2554 รวมทั้งได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงยางอนามัย พ.ศ. 2556 ด้วย ที่สำคัญเป็นบริษัทฯ หนึ่งของประเทศที่มีจิตสำนึกช่วยเหลือประเทศชาติ ในการรับซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรไทย ซึ่งการสนับสนุนให้เพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางดิบภายในประเทศ จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม อย. จะมุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกรายที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม และรักษาคุณภาพมาตรฐานในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ หน่วยงานไหนทำดี ต้องได้รับการยกย่อง และเป็นกำลังใจให้ทำดีต่อไป จึงขอให้ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นการดำเนินงาน ของ อย. ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application