News Update - oryor.com 

News Update

อย. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ

วันที่สร้าง : 01-03-2017

          อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย  จัดงานเปิดตัวรถแอร์โดยสารสาธารณะเที่ยวปฐมฤกษ์ เริ่มวิ่งพร้อมกัน 5 คัน ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม จนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2560 หวังให้ผู้บริโภครู้จักสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อย่างแพร่หลาย หากพบสัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสารอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด หวานน้อย มันน้อย เค็มน้อย เมื่อเห็นเครื่องหมายนี้แล้ว สามารถเลือกได้เลย

          วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตึก อย.) นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานกล่าวแถลงเปิดตัวรถเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นรถโดยสารประจำทางสาธารณะ  (รถแอร์ NGV) ที่มีการติดสื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice)  เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเปิดตัวรถคันแรกของโครงการอาหารปลอดภัย  ปี 2560  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ  มุ่งให้ผู้บริโภครู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ฉลากแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice)  โดยจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดครึ่งคัน (Half Wrap) บริเวณด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลังของรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่มีเส้นทางเดินรถต้นทาง – ปลายทาง ระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑล  จำนวน 5 คัน ได้แก่ สาย ปอ. 18 ท่าอิฐ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ , สาย ปอ. 80 วัดศรีนวลธรรมวิมล – หนองแขม - สนามหลวง , สาย ปอ. 29 ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – หัวลำโพง , สาย ปอ. 38   ม.รามคำแหง 2 – ม.ราชภัฏจันทร์เกษม และสาย ปอ. 547 ม.เทคโนฯ วิทยาเขตศาลายา – สะพานกรุงเทพ – สวนลุมพินี  ซึ่งจะเริ่มวิ่งพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 3 เดือน

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. จะเดินหน้ารณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เนื่องจากง่ายต่อการเลือกซื้อและมีประโยชน์ในการลดหวาน มัน เค็ม หากพบสัญลักษณ์นี้เลือกซื้อได้เลย เพราะแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีปริมาณสารอาหาร เช่น น้ำตาล ไขมัน โซเดียม อยู่ในเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายกําหนด  ยกตัวอย่าง น้ำปลากำหนดให้มีโซเดียมไม่เกิน 6,000 มิลลิกรัมต่อน้ำปลา 100 มิลลิลิตร  โดยทั่วไป 1 ช้อนชา มีโซเดียมประมาณ  500 มิลลิกรัม แต่น้ำปลาที่มีการแสดงสัญลักษณ์นี้บนฉลาก 1 ช้อนชา จะมีโซเดียมไม่เกิน 300 มิลลิกรัม  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำอัดลม น้ำผักและน้ำผลไม้ น้ำอัดลมและน้ำหวานกลิ่นรสต่าง ๆ น้ำนมถั่วเหลือง น้ำธัญพืชต่าง ๆ หากเลือกยี่ห้อที่มีการแสดง “สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลาก ก็จะได้รับประโยชน์ด้านการลดปริมาณน้ำตาลลงเช่นกัน  เพราะจะมีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร  หากเครื่องดื่มที่กล่าวข้างต้นมีขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร และดื่มครั้งเดียวหมดจะได้รับน้ำตาลไม่เกิน 12 กรัม หรือไม่เกิน 3 ช้อนชา  สัญลักษณ์นี้นอกจากช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ที่สำคัญจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวด้วย จึงขอให้ผู้บริโภค “อ่านฉลาก อย่างฉลาด ลดเสี่ยงโรคภัย มีแต่ได้ไม่มีเสีย”