News Update - oryor.com 

News Update

กรมอนามัยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

วันที่สร้าง : 22-03-2017

กรมอนามัยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ