News Update - oryor.com 

News Update

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก CO COA Detox -Slim

วันที่สร้าง : 14-02-2017

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก CO COA Detox -Slim ดีท๊อกซ์ สลิม
ผลิตภัณฑ์ปรุงสำเร็จ โกโก้ชนิดผง สำหรับลดน้ำหนักอร่อยเว่อร์ ผอมเว่อร์ ลดจริง 12 กิโล ไม่โทรม
ไม่โยโย่ ไร้ผลข้างเคียง

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2558