News Update - oryor.com 

News Update

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างทำให้ผิวขาว เนียน Mahaad Glutathione 200000

วันที่สร้าง : 14-02-2017

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างทำให้ผิวขาว เนียน  Mahaad Glutathione 200000 
SUPER WHITENNING ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "สูตรเร่งรัดขายดีที่สุด" HIGHT FIBER 
-เร่งผิวขาวเร็ว 1000%
-ขาวเร็วภายใน 1 วัน
-เพิ่มความเปล่งประกายแก่ผิว

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2558