News Update - oryor.com 

News Update

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย Polla (พอลล่า) ครีมทาสิว New-Day Cream

วันที่สร้าง : 15-02-2017

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย Polla (พอลล่า) ครีมทาสิว New-Day Cream 
สูตรสำหรับตอนกลางวันพร้อมพิสูจน์ 7 วัน ผิวหน้าขาว

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2558