News Update - oryor.com 

News Update

ผลิตภัณฑ์อาหาร อวดอ้างทำให้ผิวขาว เนียน GLuta 200000

วันที่สร้าง : 02-02-2017

ผลิตภัณฑ์อาหาร อวดอ้างทำให้ผิวขาว เนียน  GLuta 200000    Super Aura Active White Plus Lemon C 20000 From Switzerland ขาวขั้นเทพ ออร่าจับวิ้ง ๆ เห็นผลภายใน 1 แคปซูล เห็นผลภายใน 7 วัน

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2557