News Update - oryor.com 

News Update

ผลิตภัณฑ์อาหาร อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก Gluta Colly Fiber

วันที่สร้าง : 06-02-2017

ผลิตภัณฑ์อาหาร อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก  Gluta Colly Fiber เห็นผลจริง 100 %!! ผิวขาวเวอร์ หน้าใสวิ้ง หุ่นผอมเพรียวได้ดั่งใจ สวยได้ไม่ต้องศัลยกรรม ท้าพิสูจน์!! ลดจริง 10 กิโล!! เห็นผลจริง 100 %!! ผิวขาวเวอร์ หน้าใสวิ้ง หุ่นผอมเพรียวได้ดั่งใจ สวยได้ไม่ต้องศัลยกรรม ท้าพิสูจน์!! ลดจริง 10 กิโล!!

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2557