News Update - oryor.com 

News Update

เครื่องสำอางผิดกฏหมาย JIAO NUO FAYLACIS

วันที่สร้าง : 06-02-2017

เครื่องสำอางผิดกฏหมาย JIAO NUO FAYLACIS ครีมกลางคืน ผู้ผลิต บริษัท ห้วยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค จำกัด ประเทศจีน
ผู้นำเข้า บริษัท ไจโอ นูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด วันที่ผลิต 2007/04/19

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2551