News Update - oryor.com 

News Update

เครื่องสำอางผิดกฏหมาย เอ็ดการ์ด ครีมทาสิว-ฝ้าผสมอัลลันโทอิน

วันที่สร้าง : 06-02-2017

เครื่องสำอางผิดกฏหมาย เอ็ดการ์ด ครีมทาสิว-ฝ้าผสมอัลลันโทอิน เลขที่ผลิต 4 วันที่ผลิต 21-10-48 เลขที่ผลิต 1 วันที่ผลิต 02-04-47
เอ็ดการ์ด โลชั่นกันแดดผสมอัลลันโทอิน เลขที่ผลิต 2145 วันที่ผลิต 28/11/45 บริษัท บี.ซี.คอสเมติคส์ จำกัด

ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถสังเกตุ ปีที่เผยแพร่จากหมายเหตุด้านล่างได้

*หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ.2551