News Update

แถลงข่าว

Highlight

ผนึกกำลังภาคการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เ...

          คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล รวมพลัง 5 วิชาชีพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อการใช้ยา...


ผนึกกำลังภาคการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เ...

          คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล รวมพลัง 5 วิชาชีพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษ...

อย. รวมพลังทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประเทศชาติมั่นคง...

          อย. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค...

อย. หนุนยาจากสมุนไพร ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล รับ Thailand 4...

          อย. สนองนโยบายรัฐบาล ตามโมเดล Thailand 4.0  เดินหน้าส่งเสริมยาจากสมุนไพร และย...

อย. เฟ้นหานักออกแบบสื่อคุณภาพ มอบรางวัลคนไอเดียดี ปี 2 ภายใต้แนวคิด...

          อย. เผยผลเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสื่อ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนไอเดียดีรังสรรค์สื...

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

          อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา รวมตัวกัน...

อย. เดินหน้าเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เน้นใช้ป...

          อย. เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เผยปี 2560 ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน ประเดิมที่จั...

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร...

          อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุ...

อย. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน ผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร...

          อย. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ...

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภา...

          อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมห...