News Update

แถลงข่าว

Highlight

ผนึกกำลังภาคการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เ...

          คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล รวมพลัง 5 วิชาชีพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อการใช้ยา...


อย. ร่วมกับ บก.ปคบ และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ...

           จากการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน “PAYA SLIM PLUS” ที่มีการโฆษณ...

อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          สธ. เผย ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อย. เริ่มระบบใหม่ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิ...

ผนึกกำลังภาคการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เ...

          คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล รวมพลัง 5 วิชาชีพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษ...

อย. รวมพลังทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประเทศชาติมั่นคง...

          อย. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค...

อย. หนุนยาจากสมุนไพร ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล รับ Thailand 4...

          อย. สนองนโยบายรัฐบาล ตามโมเดล Thailand 4.0  เดินหน้าส่งเสริมยาจากสมุนไพร และย...

อย. เฟ้นหานักออกแบบสื่อคุณภาพ มอบรางวัลคนไอเดียดี ปี 2 ภายใต้แนวคิด...

          อย. เผยผลเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสื่อ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนไอเดียดีรังสรรค์สื...

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

          อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา รวมตัวกัน...

อย. เดินหน้าเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เน้นใช้ป...

          อย. เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เผยปี 2560 ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชน ประเดิมที่จั...

อย. เผยผลสำเร็จโครงการ “ฉันดีมีสุข” พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญพร...

          อย. มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ฉันดีมีสุ...