News Update

แถลงข่าว

Highlight

เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมภาคเอกชนผลิ...

          อย. 4.0 สนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐให้ไทยสามารถผลิตยา“เฟนตานีลซิเทรท รูปแบบฉีด”ใช้...


เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมภาคเอกชนผลิ...

          อย. 4.0 สนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐให้ไทยสามารถผลิตยา&ldquo...

อย. 4.0 จัดใหญ่ พิธีมอบรางวัล “Primary GMP Award 2017” รางวัลต้นแบบ...

          อย. 4.0 เดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน Primary GMP รุดจัดพิธีมอ...

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ...

           จากการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน “PAYA SLIM PLUS” ที่มีการโฆษณ...

อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          สธ. เผย ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อย. เริ่มระบบใหม่ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิ...

ผนึกกำลังภาคการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เ...

          คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล รวมพลัง 5 วิชาชีพ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษ...

อย. รวมพลังทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประเทศชาติมั่นคง...

          อย. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค...

อย. หนุนยาจากสมุนไพร ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล รับ Thailand 4...

          อย. สนองนโยบายรัฐบาล ตามโมเดล Thailand 4.0  เดินหน้าส่งเสริมยาจากสมุนไพร และย...

อย. เฟ้นหานักออกแบบสื่อคุณภาพ มอบรางวัลคนไอเดียดี ปี 2 ภายใต้แนวคิด...

          อย. เผยผลเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสื่อ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนไอเดียดีรังสรรค์สื...

ประกาศแล้ว!! สุดยอดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

          อย. เผยโฉมจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากทั่วประเทศ ที่มีใจอาสา รวมตัวกัน...