News Update

ข่าวแจก

Highlight

สาว ๆ อย่าหลงเชื่อ Aura Fit ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา อาจเป็นอันตราย

          พบโฆษณา เจลสอดสมุนไพร Aura Fit อวดอ้างทำให้น้องสาวฟิตกระชับ ขับตกขาว ตรวจสอบไม่พบ   การขึ้นทะเบียนตำรับยา เ...


พบอีก!!! เสริมอาหารอ้างอกฟู รูฟิต ใช้เลข อย. ที่แจ้งยกเลิกทะเบียนแล้ว

          พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A -4 โฆษณาเกินจริงอวดอ้างในลักษณะช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก ช่วยให้...

สาว ๆ อย่าหลงเชื่อ Aura Fit ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา อาจเป็นอันตราย

          พบโฆษณา เจลสอดสมุนไพร Aura Fit อวดอ้างทำให้น้องสาวฟิตกระชับ ขับตกขาว ตรวจสอบไม่พบ&...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับที่ 22/2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับที่ 21/2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ฉบับที่ 20/2561

อย. เผยกฎใหม่ การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

           อย. แจงกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจดแจ้ง และต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ซึ่...

คกอช. เห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดรองรับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอ...

           รองนายกรัฐมนตรี “พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ” ประชุมคณะกรรมการอาหารแ...

อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง!!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม

          พบผลิตภัณฑ์ยูสลิม เอกซ์เอส และผลิตภัณฑ์ดีท็อก เอส เฮิร์บ โฆษณาเกินจริงอวดอ้างลดน้ำ...

อย. ทำความเข้าใจร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ มุ่งเน้นคุ้มครองผู้บริโภค

อย. แจง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....  ที่ได้ร่างขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค   &n...