News Update

ข่าวแจก

Highlight

อย. ใช้ระบบ e-Submission อำนวยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

          อย. ปรับระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ รองรับการให้บริการระบบ e-Submission เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย...


สร้างความรู้คู่สุขภาพ อย. มอบรางวัลผู้ออกแบบสื่อความรู้ “พลังประชา...

          อย. ผนึกกำลังภาคประชาชน จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อความรู้ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเ...

อย. เตือน เครื่องสำอางปลอมพบสารห้ามใช้เป็นส่วนผสม อันตรายหน้าพัง!!

          อย. เตือนผู้บริโภค ระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมและพบสารห้ามใช้ทางเฟชบุ๊กแ...

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฉบับใหม่ มุ่งไทยมั่นคงทางอาหารและโ...

          คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไท...

อย. ยืนยัน สารกันเสียในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ไม่เป็นอันตรายหากใส่ในปริมา...

          อย. ยืนยัน สารกันเสียในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไม่เป็นอันตราย ย้ำผู้ประกอบการตรวจสอบปริมาณ...

อย.ร่วมลงนาม MOU หน่วยตรวจ-รับรองสถานประกอบการด้านอาหาร

         ลงนามเรียบร้อย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการรับรองระบบงานหน่วยตรวจและหน่วยรับร...

เริ่มแล้ว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2561 เชิดชูสถานประกอบการด...

          ก้าวสู่ปีที่ 10 อย. จัดประกวดสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุ...

อย. ใช้ระบบ e-Submission อำนวยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

          อย. ปรับระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ รองรับการให้บริการระบบ e-Submission เพ...

อย. แนะ !! รีบต่ออายุใบอนุญาตผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ก่อนเสียค...

          อย. เตือนสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ให้รีบต่ออายุใบอนุญาตใบสำคัญเกี...

ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทย ให้ปลอดภัย สู่การพัฒนาท...

          อย. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และภาคีที่เกี่ยวข้อ...