News Update

ข่าวล่าสุด

เตือนอย่าซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19 ใช้เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมเจล...

           อย. เตือนผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19 เลือกวัตถุดิบแอลกอฮอล์สำหร...

อย. เตือนเกษตรกร อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือบริษัท อ้างช่วยขออนุญาตปลูกก...

          อย. เตือนเกษตรกร อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือบริษัทติดต่อผ่านเกษตรกรว่าสามารถขออนุญาตปลูก...

อย่าหลงเชื่อ “นาโน สเปรย์” อ้างฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

           อย. เตือน!! อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ NANO SILVER Sanitizer Water Spray อ้างช่วย...

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2563

สธ. ส่งหน้ากากอนามัยถึงมือโรงพยาบาล

           อย. เผยตัวเลขหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบ Surgical Mask และแบบ 95 กระจายถึงมื...

อย. เปิด Fast Track ให้ผู้ผลิต-นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

           อย. เปิดมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนแก่ผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าหน้...

ประกาศเจลล้างมือต้องมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % เพื่อฆ่าเชื้อโรค ไม่ห้...

           อย. ย้ำ ประกาศฯ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว...

สธ. ไม่นิ่งนอนใจ เร่งกระจายหน้ากากอนามัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงพ...

อย. ย้ำเจลล้างมือยังคงเป็นเครื่องสำอางแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องถึง 70%...

          อย. ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือประชาชน ระดมผู้ผลิตเจลล้างม...