News Update

ข่าวล่าสุด

พบโฆษณายาเถื่อน อวดอ้างรักษาโรคสะเก็ดเงินผ่านเฟซบุ๊ก เตือนผู้บริโภ...

         พบการโฆษณาขายยารักษาโรคสะเก็ดเงินผ่านทางเฟซบุ๊ก ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และนำเข้าม...

รวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรู้ พาเด็กไทยห่างไกลโรค

          อย. รวมพลังครู อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสัมมนา “ครู อย. น้อย ก้าวไกล พา...

ร่วมภูมิใจ อย. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น

          อย.เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จากนายก...

อย. จัดประชุมสถานพยาบาลทั่วประเทศ รับมือจัดหายานอนหลับ

            อย. จัดประชุมผู้ประกอบการสถานพยาบาลทั่วประเทศ เน้นเรื่อง การรักษาโรคนอนไม่ห...

อย. ออกมาตรการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู

          อย. ออกมาตรการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู เพื่อเป็นการป้องกันอ...

อย. 4.0 ส่งเสริมการผลิตอาหารพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภั...

          อย. 4.0 รุดส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ยกร...

การประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1

จากภาพ : เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องโลตัส 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเ...

อย. ลงพื้นที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการ อย. น้อย

          อย. มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ชูโครงการ อย. น้อย ร่วมรณรงค...

อย. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการแม่ข...

           อย. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบกา...