News Update

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

อย. ร่วมกับ ศปอส.ตร. เผยผล “ปฏิบัติการทรามาดอล” พร้อมเรียกผู้เกี่ยว...

            อย. ร่วมกับ ศปอส.ตร. แถลงผลงาน “ปฏิบัติการทรามาดอล” พร้อมออกหมา...

ย้ำซ้ำ!!!! ข่าวยาพารามีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง อย่าเชื่อ อย่า...

          อย.ย้ำอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวลวงในโลกออนไลน์ ยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสแมคชูโป ไม่เ...

ย้ำ!! อย. ไม่อนุญาต เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของหนังหุ้มปลายองคชาตทารก

          เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของหนังหุ้มปลายองคชาตเด็กทารกจัดเป...

ต้อนรับปีใหม่ อย. มุ่งหวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs รณรงค์ให้เล...

          รับปีใหม่ อย. มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCD...

อย. ร่วมกับ อภ. และสมาคมผู้ประกอบการด้านยา รวมใจ มอบถุงผ้า ใส่ยากลั...

อย. ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และสมาคมผู้ประกอบการด้านยา รณรงค์ “ใช้ยาอย่างสมเหตุผล     ลดกา...

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

อย. มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ พร้อมปฏิรูป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

          อย. ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ออกมาให้ความเห็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เผยได้ให้ ...